Madr-dragen för dagen

Madr-dragen för dagen

image

Madr – människorunan. Fornnordiska har neutralt ord för människa; man.
Möt dig själv och inom dig själv utrymme
det är när du håller dig själv i uppskattning och äkthet som du kan möta omvärlden och därmed andra människor.
Ej att ta all plats eller utrymme i tal och handling, att acceptera och älska sig själv som hel
Skapar möte och helhet.