Ing-runan & Ken-runan 4 april, 2013

Ing-runan synlig och Ken-runan nedvänd.

Ing-runan synlig och Ken-runan nedvänd.

Ing-runan med maskulin skapandekraft. Den gudom som associserad med Ing-runan är Frey. Ing-runans innebörd kan vara lite kryptisk. Fackla eller Böld är de två mycket skilda ledord som förekommer i gamla runverser. I mitt bruk och relation med Ken är det fackla som jag brukar. Facklan är eld som hålles och brukas, det vill säga passion och det som du brinner för och även kunskap som liksom faklan belyser områden i livet där det tidigare var mörkt.

Ing-runan och Ken-runan tillsammans.

Ing-runan och Ken-runan tillsammans.

Ing-runan ger oss målmedvetenhet i skapandet i att hålla fokus i samma görande och få det klart som förestatt oss att göra. Vi lever i ett så helt underbart spännande informationsflöde idag i Sverige och Västvärldkultur. Tar beslut om relevant eller irrelevant information hela tiden.  I detta flöde är det värdefull med målvedvetenhet. Ken-runan nedvänd ger uppmaningen att komma ihåg att ha kunskapen och målet i sikte då du gör det du gör idag. Ha i hågen, komma ihåg, är att hålla i tanken eller medvetandet. Ordet håg är fornnordiskt och han enklast översättas med tanke eller medvetandet.

Håll målet i sikte och gör de mindre steg som leder dig dit du fill för att nå ditt mål och påminn dig själv att du har passionen och kunskapen att uppnå målen, ett steg i taget.

Vill du lära dig mer om runor och sejd kom på föredrag 21 april >>

Enlish translation 

The Ing-rune with masculine creativity. the divinity that is associated with Ing-rune(usually this rune is called INGUZ by english speaking runeworkers) is Frey. Ken-rune(KENAZ) has two main variations when reading old rune poems; Torch or Boil. In my use and relations with Ken is it torch meaning that I use. The torch is fire that i held and used, meaning your passion and that which you “burn” for, metaphorically speaking as well as knowledge that as a torch shed light on areas in life that before was dark.

The Ing-rune give us the reminder to have purposefulness in the creativity that you currently are engaged in and to have tenacity to see it through. We live in an amazing stream of constant flow of information, in Sweden and Western culture. Taking desicions about relevant and irelevant information incessantly. In this flow it is valuable to have goal in your consciousness(literal translation of the Swedish word: målmedvetenhet, conscious of the goal!) in what ever you engage in today.

To have in your håg, the word håg is old norse meaning thought or consciousness. 

So remember that you have keep your goal in sight and do the smaller steps that take you to your goal and remind yourself that you have passion and knowledge to attain your goals, one step at a time.

In-runan och Algiz-runan för 31/3, 2012

In-runan och Algiz-runan för 31/3, 2012

Ing-runan och Algiz-runan

 

Ing-runan och Algiz-runan i kombo för denna dag. Vaknade med att det var vitt på marken och en mjauande katt som ville in! Nu på eftermiddagen har snön smält i Sunnas vackra värmande beröring.

Ing, har dragit och skrivit om tidigare och även Algiz.

En enkel tolkning av dessa två vänner tillsammans är:

[box]fokusera på din relation till ditt djuralterego, som ofta kallas fylgja eller kraftdjur. [/box]

Betyder detta inget för dig så får du läsa på eller fråga mig om vad det är.

Ing-runan dragen för 15/3, 2012

Ing-runan dragen för 15/3, 2012

Ing-runan för 15 mars, 2012

Målinriktad vad är det, vad betyder det för dig?

Att vara fokuserad på bara en sak, en aktivitet, ett görande?

Att bara ha ett mål i “siktet” och alla göranden är för att uppnå det målet.

Fortsätt läsa

Ing-runan drqgen för 11/3, 2012

Ing-runan drqgen för 11/3, 2012
image

Ing-runan maskulin form av skapande

 

Ing-runan för det maskulina skapandet och för manlig kraft och målinrikting. Det är flera tillfällen 2/3 som detta tema 11/2 återvänder till mitt fält av medvetande. Runorna ger och väcker teman återkommande, förhoppningsvis så skriver jag någon ny nyans varje gång.

Harmoniseringen med medvetenhet om olika sätt till att bli och uppleva helhet är målet tycker jag. Anima och animus, X och Y kromosomer, arv med miljömässig påverkan i från första början av livsrörelsen. Var individ är vi en del av helheten och mindre delar av helheten. En familj är en mindre del och släkt lite större del och varje del har sina karaktärsdrag och beteenden.

Att älska sig själv, det genus och det samma genus som hen är själv och vara fokuserad på att acceptera det som skett och använda eventuell smärta, besvikelser och vända det till att vara i kraft och erfarenhet ger mer liv och kraft!

Ing-runan dragen för 2/3, 2012

Ing-runan dragen för 2/3, 2012

Ing-runan för fredagen 2 mars, 2012

Ing-runan för Fredag! Oftast anses fredag vara gudinnan Freyas dag. Frey kan vara lämplig så klart också, tycker jag!

Ing är skapande och jag har dragit denna runa tidigare:

Ing-runan dragen för lördag 11/2, 2012

Kan knapt påstå att jag skrev vidare mycket eller insiktsfullt då. Ing-runan bär kraften av maskulint skapande. Den enklaste uppdelningen av gudomlighet är i Moder Jord och Fader Himmel. Enkel för det är samma struktur som vi människor finns i och hur vi blir till. Abrahamitiska religioners påstådda en gud är en illusion i och med att det därmed även finns något som inte är gud och det kallas ofta för falsk eller fel gudom. Logiskt så finns det även för monoteister inte bara en gud därmed, de väljer bara att inte erkänna det andra som gudomligt.

Dualismen är mer ett ord som passar tycker jag. Det mystika är för mig mer lämpligt. Inom denna ramen är det många vägar till det som är högt, värdefullt eller eftansträvansvärt. Gudomlighet finns i allt och det är enhetligt istället för separation. Det enhetliga finns i att alla delar hägner samman och är av värde, utan delarna blir det heller ingen helhet. Utharkens ring med 24 tecken och de energier som tecknen bär är ett lysande exempel på detta. Ta bort en så blir helheten annorlunda och varje runa är sig själv och samma, jag som människa är olika vid varje möte med just som idag, Ing.

Nu skall jag bli ännu flummigare. Tiwas, himmelsguden rör sig uppifrån och vertikalt ned mot Jord, men Ing och Frey rör sig i sin skapande förmåga horisontelt. Vad menar jag?

Jo, att Freykraften i oss alla rör sig i handlingar av målmedvetenhet och håller fokus på det som beslutats att uppnås. Relationerna till andra människor, ting eller platser är bara relevanta i förhållande till att nå målet. Detta förhållningsätt är inte nödvändigtvis sexuellt eller erotisk, kan vara det, men mer att skapa i livet. Projekt, utföranden på jobbet, skapa situationer som är enligt upplagda mål… mm.

 

Frey i en kanske provocerande bild från en Facebook grupp

Det kan vara intressant att låta sig var i ett sådant extremt fokuserat tillstånd, så att det nästan är med tunnelseende. Jag vet inte hur du fungerar, jag är ganska duktig på att hålla flera projekt igång samtidigt så att vara mer fokuserad på en sak är av värde för mig ibland. Då kan jag låna Ing-runans lynne!

Ing-runan dragen för lördag 11/2, 2012

Ing-runan dragen för lördag 11/2, 2012

image

 

Ing-runan håller maskulin skapande kraft och är förknippade med Ingvie Frey, med gudommen Frey/Frej.

Vad det är för skillnad på maskulin skapande jämfört med feminin. Vad är ditt svar?

Ing – dragen för lördag 14/1, 2012

Ing – dragen för lördag 14/1, 2012

image

Ing, för vår och maskulin skaparförmåga och kraft.
Ing är en metafysisk öppning till en transpersonnell större värld.
Till att skapa från det befruktade och föra fram, driva på idéer, projekt och önskningar i livet. Ibland behövs andra rundor kraft och principer för att rikta Ing.

Vadr skillnad och likhet mellan maskulint skapande och feminint skapande?