Livskvalitet

Livskvalitet avgörs inte av ägodelar eller relationer.
Livskvalitet avgörs av kvaliteten på tankar och känslor med de inre tillstånd som är och som skapas i medvetandet.

Ord och handlingar är ekon av det som pågår i det inre.