Eh-runan dragen för torsdag 16/2,2012

Eh-runan dragen för torsdag 16/2,2012

Eh-runan, hästrunan, "rese-runan"

Eh-runan dragen upp och ned.

Eh är en mycket kraftfull och magisk runa, kanske en av de mest magiska. Speciellt för de som utövar shamanism med trumma som färdsätt. Detta för att trumman kallas ofta för shamanens häst som hen kan rida på för själsfärd till andra dimensioner och verkligheter. I Vår nordiska mytskatt är Sleipner den allra bästa hästen för själsfärd. Odins häst som kan färdas i alla värdlar, över land, i luft, vatten, is och eld. I det som ofta kallas för icke-ordinär verklighet. Att göra det innebär att  expandera sin världsuppfattning.  För att göra det så är en “liten död” nödvändig. Det innebär att ha modet att kollapsa i sig själv och förlora greppet om verkligheten. På ett djupt plan är alla nya insikter och nya beteenden föranledd av en död av det som var innan. Så att det nya kan få utrymme. Eh-runan visar på att det faktiskt även går att expandera världen på ett inkluderande sätt. Det som dör är den gamla föreställningen. Vi lever i samspel med döden och vet inte när hon kommer. Den spänning ger oss mer liv då bearbetning av rädlsor för döden har gjorts. Då kan vi mer obehindrat verkligen leva livet och upptäcka mer och mer vad det innebär.

Eh-runan består av två Lagu-runor som möts.

Lagu-runan

Lagu är vatten och rengöring, emotioner eller känslor. Intuitionens runa. Som ger oss bland annat gåvan av att som vatten flöda med. Så två av dessa möts för att bilda Eh-runan.

Idag är den dragen upp och ned, vilket ger den mörka eller andra aspekten av runan. Det enklaste kan vara att det är att hålla sig jordad och inte resa till andra verkligheter. Att bara vara här och nu och i sin kropp. Att mentalt vara helt fokuserad på det som pågår just för stunden och vad uppdraget eller funktionen är just nu.