Jara-runan dragen för 12/3, 2012

Jara-runan dragen för 12/3, 2012

image

Det engelska ordet year kommer från just jara och just nu är vi i en period av årets rörelse som jag tycker mycket om.
Livet flödar och livskraften stiger från Moder Jord till plantliv i Sunnas smekande värmestrålar.
Det rör på sig och mer än den tid i årets natt. Gryningen har skett och äringsåret är i dager.
Hela livet är cykliskt i olika lager, andning, blodomlopp, dygnet, veckan, månad, år och livsrörelse.

(Med “livsrörelse” menar jag det som sker mellan två händelser för människa; befruktelse och död. Det och vad som sker bortom, innan eller efter dessa två händelser kan kallas för något annat.)

Tid är krökt, har jag hört och enligt inkatraditionen uppfattas tid vara i spiralform. Jag uppfattar det som spirale i spiraler. Olika skalor sedda från olika avstånd eller detalj nivå. Det är mikro och makro skalor och glidande detaljnivå som blir till en återvändande mellan samma delar och processer. Vi lever på alla nivåer samtidigt. Ett filmcitat som har fastnat i mitt medvetandesväv är “- När kmmer ni människor att lära er att storlek inte spelar roll?” Det är från filmen Men in black Lite komiskt och värdefullt likväl.

Detta är en del av vad Jara-runan förmedlar. Jag har skrivit fler och fler kommer det säkert med nya dagar då Jara hamnar i fingrars grepp.

Jara-runan för 7/3, 2012

Jara-runan för 7/3, 2012

Jara-runan för årsväxt och låta handlingar flyta naturligt.

Jara-runan har jag skrivit om tidigare 27/2 och 24/1  förutom årsväxten vill jag lyfta fram kvinnlig sexualitet och att låta jara-runan var som en symbol för sexualitet med relation. Det är två vinklar som står i relation till varandra. På papper kan man rita dem som runda och för mitt intre så rör de sig om varandra i en cirkulär dans eller rörelse. Fortsätt läsa

Jara-runan för måndag 27/2, 2012

Jara-runan för måndag 27/2, 2012

image

Jara-runan ger idag mig budskapet att ta dagen som den kommer. Dag är liksom en entitet, en personlighet som har karaktärsdrag redan innan vi möter den. Idag måndag 27/2, 2012 fanns innan du och jag vaknade och det vakna medvetandet reflekterar, funderar, känner och agerar. Handlingar, projekt, det som utförs med kroppen är som Dags barn.

Fortsätt läsa