Kaos är den rådande strukturen i livets flöde

Kaos är den rådande strukturen, om kaos nu är en struktur överhuvudtaget. Våra sinnen är de som tillsammans med vår uppmärksamhet och intention ger oss illusionen av att livet har en förutsägbar struktur.

Är det måhända definitionen på kaos: oförutsägbar struktur   ?

Thurs-runan dragen för fredag, 24/2, 2012

Thurs-runan dragen för fredag, 24/2, 2012

image

Thurs-runan håller kaos och jättars energi. Kan vara en nedbrytande energi men också inträngande. Törnet som är vasst går lätt att tänka sig i själva runans form. Vasst går spetsen in och förändrar, sårar eller infekterar. Thursar eller jättar fanns enligt myten innan det gudliga. Ymer, (den som skriker, vrålar) var det som var materialet till det som våra sinnen upplevers om fysisk materia. Så en vinkling är att idag ta hand om sin fysiska kropp. Ge den kvalitets mat, vila och god rörelse.

Lyssna på kroppe, lär dig signaler om hur den mår, vad den behöver. Görs ej det blir det ofta ordentligt kaotiskt i livet.

Det enda konstanta är att inget är konstant

Det enda konstanta är att inget är konstant och vi eftersträvar att hålla kvar upplevelsen, känslan av struktur och ordning för att skapa en inre trygghet. Det finns säkert många sidor till detta men en är att vi är i form, vi är fysiska varelser i fast form och samtidigt upplever vi immateriella fenomen. Lite tydligare uttryckt, vi har kropp, som är bunden energi, och på grund av att vi är bunden energi men kan uppfatta obunden energi så är vi mer, så mycket mer än molekyler och elektroner. Det ord som ofta kommer till mig är ljusvarelser, att vi är varelser av ljus och det låter i mina öron som ganska flummigt och som en klyscha. Men ljuset som vi är, skulle vi säga att det är och har den kraften som en nukleär kraft källa men som har möjligheten att vara uppbygglig tillika destruktiv så får detta ord en annan innebörd.

Den kraft som binder samman atomer, som håller samman elektroner i sina kretslopp kring atomers kärnor står till vårt förfogande för att vi består av atomer som har bindningar till varandra och därmed med tankens kraft, vår föreställnings värld, i nuet och från dåtid till framtid kan vi forma oss själva och vår morgondag till att innehålla det som vi behöver, det som vi vill uppnå. Alla olika andliga inriktningar och religioner handlar i grund och botten om detta. Att skapa en medveten kontakt med Källan, som har många namn, så att vi kan just som Källan skapa i livet, här och nu.

Vi som människor skapar hela tiden och det tydligaste sättet vi skapar är i reproduktionen, att vi kan skapa en ny människa! Jag menar inte detta som någon heterosexuell normativ sanning, det är ju så det ligger till att en man och en kvinna, ett ägg och en spermie, är det grundläggande som behövs för att skapa en ny människa. Detta faktum återspeglas i så många olika aspekter i verkligheten, i livet, i naturen som vi alla är en del av.

Det magiska är att vi skapar hela tiden, faktiskt genom varje andetag så skapar vi, för oss själva och för vår omgivning; genom gas ut växlingen i våra lungor, syre mot koldioxid. Denna process är givetvis mycket mer komplicerad än så, det är det grundläggande, att vi har ett utbyte med det som är runt omkring oss. Alla varelser och organismer som lever via respiratorisk process har band till alla de varelser och organismer som lever via foto syntes. Detta är bara ett exempel på hur vi människor är sammanlänkade i livets väv där kreation och destruktion är två konstanta med fluktuerande processer i en cirkulär eller spiral dans.

Vi människor dansar denna dans hela tiden, mellan liv och död, skapande och ned brytande. Vi kan välja hur och vad vi vill skapa och hur vi vill bryta ned. Jag skriver detta nu och skapar något. Tankar och upplevelser inom mig ger jag form i ord som du kan läsa. Hur du uppfattar dessa ord och ordens betydelser vet jag, SkallePer inget om och du vet måhända inget om mina intentioner med att skriva detta och det spelar ingen roll för det är att skapa och eftersom allt som är, är sammanlänkat i livets väv, så föder det vi gör, dessa ord och budskap ringar på vattnet, vibrationer i väven och det har jag en förtröstan i att det kommer att giva något till någon.

Vi är alla delar av en stor helhet, bara olika zoner i denna helhet.

Detta är konstant!