Älska livet i frihet – alltid

Många gånger har jag frågat mig själv om meningen med livet. Många samtal om detta har det blivit under min livsvandring, med många olika personer som alla har sina perspektiv och erfarenheter som format dessa perspektiv.

Att uppleva livet som det är i var stund i värme, kärlek och njuta av vart moment !

Enkelt?

Iband, ibland inte. Emotioner har energi i kropp och tankesystem och ofta har människa upplevelsen av att inte bejaka, inte kunna eller få känna och uppleva känsloflöden helt och fullt. Dessa lagras i minnen och återkommer vid associationer uppstår i det som sker i stunden.
Behov som inte blivit tillfredsställda vill ha sin “mat” (metaforiskt talat). Dessa hungriga behov är mönster som kan ta över beteenden och blir mer som monster. Ibland är de så bekanta och integrerade i tanke-känsla-kropp-system att en inte uppfattar monstret. Skam och Skuld i självbilden såsom nedvärderande och separation från andra människor får egna liv och en beteer sig på sätt i relationer så att monstren både får mat och finns kvar samtidigt. Att älska livet och sig själv fullt ut innebär att vara ansvarig för de egna emotioner(glädje, ilska, förvåning, rädsla, avsky, ledsamhet), egna tillstånd (kraft eller svaghet). I var och en av oss finns förmåga att styra och bestämma av hur det interna är. Vi är så klart inte opåverkade av andra människorsvord och handlingar. Den påverkan är där och har konsekvenser i livets fysiska delar och emotionella energi. Det är gensvaret inombords som var och en av oss människor alltid är i självansvar.

Andas in och utvilad livet och låt livets andetag andas dig. Till frihet, till att förstå monstrens egentliga behov och låta acceptansens sol skina på dem och kalla dem vid namn så sprängs dem som sagornas troll i solsken. Det är kärlekskraft som är innehållet i Solstrålarna. Den kärlek som är varm, omhändertagande och som genomströmmar allt i alla former. Kärlek, själva ordet kan vara slitet. Det vill säga innehålla så mycket olika tankar och erfarenheter att det blir tomt, utan värde. Vi föds med ägandets kärlek med en specifik person som är den och endast den som upplevs ge kärlek. Det har sin plats i livet och jag fokuserar mera på den existentiella kraften i livet som är kraften som genomsyrar allt i alla livets upplevelser. Kärlekskraft flödar i planetens och galaxer dans i universum likväl som dansen i dina tankar och blodomlopp.

Andas in, andas ut, i varje andetag lever du med livskraften strömmande i molekylernas dans.

I kärlek. I frihet

 

Män är ansvariga för sin kåthet!

Vi män bör kunna ta hand om vår egen sexuella styrka och inte ge bort den o skylla från oss på kvinna!

Blir man erotiskt tänd när han ser kvinna är det hans eget beslut hur han svara an på denna energirörelse i honom och vad han gör med sin erotiska tändning. Skall man våga tala klarspråk så är det mannens egenansvar om han blir kåt av att se kvinna.

Många män är omedvetna om sin egen dialog inne i huvudena. Som du förstår så menar jag två huvuden. Inte för att du nog inte vet vad jag pratar om. Guden Frey i Fornsedens myt har ett svärd som det beskrivs kan slåss utav sig själv. Män som så att säga har ett svärd i brallan o bara låter det svärdet svinga och leva sitt liv och han är den som följer detta så att sväredet kan hamna i vilken skida som helst….

ja vilken skalle tänker han med? 

I myten ger Frey bort sitt svärd för att vinna sin gemål, Gerd. Vi män förlorar något men vi vinner också något! Har du upptäckt vad?

Män och vår kultur har levt tillräckligt länge i villfarelsen att vi inte bär ansvar för vår egen tändning och ger bort kraften till kvinna och då även skyller på henne.

Hon bör svara på det som sker inom henne likväl som han och som kvinnan på bilden säga stop o belägg! Sluta tro att du är ett offer för din egen erotiska stämning!

Sol-runan nedvänd 17/10, 2012

Sol-runan nedvänd 17/10, 2012

image

Sol-runan nedvänd, och så här ser den ut:

image

I Stockholm är det mulet, Sol döljer sig av molnen som färdas och ändras gradvis. Stilla är vare sig moln eller Sol.
Värmen och ljuset är med under Dags vård i alla människors göranden.
Trots moln, regn och rusk kan människa alltid ändra på de metaforiska molnen som upplevs som vara ivägen för ljus, värme och Kärlek.
Minnet av kärlek då det är tufft har förmågan att vända åter i inre tillstånd av värmeflödande Sol.

Tre som behövs i förhållande

Tre som behövs i förhållande

– Vad är de tre som behövs i ett förhållande frågade hon och såg uppmanande på honom.
– jag vet inte vad menar du?
– jo tre förmågor eller egenskaper som är viktiga i ett förhållande är KÄRLEK, FÖRLÅTANDE ochGLÖMSKA!
– vilken är viktigast frågade han och skapade en struktur i sitt inre om hur de tre förhålle sig till varandra. Kärleken som bas och Förlåtande med Glömska ovanpå som aktiveras vid behov.
Kärleken omsluter de andra två men också genomsyrar dem!

image

Naud-runan dragen för tisdag, 14/2, 2012

Naud-runan dragen för tisdag, 14/2, 2012

Naud-runan på Allahjärtans dag

Alla hjärtans dag, är det nödvändigt att öppna sitt hjärta?

Intentioner spinner och skapas i dig, i tankar och hjärta som du ger form i tal och handling.

Lyssna innåt i dig, stilla tankar om göranden och planer. Vad är viktigt idag. Naud är en starkt magisk runa och Allahjärtansdag är det också genom att så mönga människor agerar med omtanke gentemot andra. Det mest vanliga är den erotiska och ägande kärleken, den monogama. AV värde är den allomfattande kärleken, grekiskans agape. Den kärlek som är opersonlig dvs. ej knuten till någon identitet, som innefattar, genomsyrar och omsluter allt i Uradväven.

Skicka dina intentioner av välvilja och kärlek till alla du möter idag, i din tanke och ut genom ditt haugöga, ditt leende och dina händers görande.

I kärlek och Vilja,

Per

 

Sol-runan dragen för 5/2, 2012

Sol-runan dragen för 5/2, 2012

Sol-runan

En kall dag där jag bor i Sörmland, så Sol-runan, också solen själv, är mig eftertraktad. Denna tiden på året är Disatid (som jag skrev kort om igår) och att Bjarka-runan drogs igår och Sol-runan idag påvisar samstämmighet. Solen är feminin i den nordiska traditionen hennes bror heter Måne. Sunna är ett annat namn på Sol.
Solkraft att lysa, att värma, kärlek men inte med erotisk och sexuell energi. Det är platonisk kärlek, som mellan föräldrar och barn eller syskon. På svenska har vi bara ett ord för kärlek men flera typer eller kärleksenergier. Grekiskan har flera ord och agape är ett av dem. Det är ordet för den all-omspännande gudomliga kärleken. Sol lyser med sina stålar på oss, vi behöver inte förtjäna det. Vi är värdefulla som vi är och har egenvärde i själva existensen. Vår handlingar väljer vi och de är flyktiga såsom vågorna på stranden, de finns, skapar konsekvenser men ett tag senare är de borta, ersatta av nya. Vi håller ibland kvar värderingar och åsikter om de gamla gärningar som både vi själva och andra har gjort.

[box]

Dö skall ditt fä, * dö dina fränder,

döden ock drabbar dig själv;


men domsfrejden * dör aldrig


för den som dömedes gott.

Döden ock drabbar dig själv;


men ett jag vet, som aldrig dör:


domen över varje död.

(Haves ord, Edvin Thall översättningn)[/box]

domen över varje död” domen till döds som utförts är så klart slutgiltig. Den som är död är död, men texten säger domen och inte människan. Jag uppfattar detta som en utmaning mer än en sanning som är fast. Utmaning att vända på domen, vända på fördömande, på nedvärderande, på att vara eller blivit kränkt av någon. Håller jag kvar vid det och släpper ej in kärlekens värme som Solens strålar, då står domen fast och is och död, det vill säga, separation och likgiltighet. Det är jag själv som har domen och som vidmakthåller den. Det kan ofta vara egots vilja. Egot är den röst inombords som säger ”jag vill” det är den där som inte kan eller vill se eller uppfatta ett annat perspektiv. Då finns Sols kärleksfulla strålar som värmer och Ass-runan som ger oss nya perspektiv.
Vi har möjligheten att ta emot och sprida denna värme inom oss och till alla vi möter för om vi inte hjälper och stöder varandra, vad skapar vi då för värld?

Daniel och Victoria sa båda ja!

Så varde de sammanfogade, i sin egen kärlek och inför så många vittnen och prästerskapets gudliga representanter.

Därmed har Daniel upphöjts till annan status. En vanlig dödlig är nu odödlig i enlighet med Eddans text om att ryktet och minnet av en människa bärs av de efterlevande.  Vi vet så klart att kungligheter och andra individer i viktigare kretsar i vårt samhälle är lika mycket värda som de mindre viktiga.

  76.
  Fä dör,
  fränder dö,
  även själv skiljes du hädan,
  men eftermålet
  aldrig dör
  för envar, som ett gott har vunnit.

Viktigheten finns i påverkansbarheten, på de sätt som vi kan påverka vår närmiljö och andra människor. Så Daniel är lika viktig för sig själv, kanske viktigare nu för Victoria än innan och viktigare för andra i samhället för att vi, dessa andra, blickar på honom på endera eller annat sätt.

Nå, denna prins Daniel är nog mer en symbol för något som mer eller mindre är helt svunnet. Idag är det nog mer kvar som en dekadent och lyx symptom på ett mer eller mindre korrupt och snett samhälle.

Detta till trotts kära läsare, så finner jag att jag blir berörd av de rörliga bilderna och musiken som kommer från teven i skrivande pågående vigesel ceremoni.

Kärlekens deklaration berör och jag upplever i mig en samhörighet med så många andra människor som delar denna händelse. Jo det är ju många som gör samma deklaration, som uttrycker kärlek och sin vilja att leva och växa samman. Jag bryr mig knappt om kläder och rangen mellan personer som är med. Det är en massa svådigheter som kostar massa pengar som jag undrar vem som egentligen betalar.

Kärlekens högsta språk

Att älska är att hålla en liten Kabbelhjo i sin hand, den stannar bara om den känner sig trygg och får sina behov tillfredställda.

Kärlekens språk har många dialekter, att hitta den som du använder dig av och det som den som du älskar talar är mycket viktigt för att hålla kärlekstanken fylld. Jag tänker på en tank, en behållare alltså. Du kan just nu bara stanna och fråga dig på en skala av noll till tio, där noll är inget alls och tio är max,

hur älskad känner du dig just nu?

Att fylla på den egna tanken är en del och en annan är att fylla på den som du har relation med. Därför är det viktig med vilken dialekt av kärlekspråket som både du och din älskade talar.

 • Är det ord som bekräftar?
 • Är det tid tillsammans?
 • Är det gåvor?
 • Är det tjänster?
 • Är det fysiskberöring?

Att ta reda på sin egen dialekt är både viktigt och enkelt. Hör av dig till mig om du vill veta hur du går till väga.