Ur-runan dragen för 10/3, 2012

Ur-runan dragen för 10/3, 2012

image

Ur-runan ger så härlig feminin omhuldande kraft. Har du träffat på en urko någon gång? Kanske sett en idissla på ett zoo någon stans. Ulliga, med horn och klövar. Audhumla heter urkon i sagan, hon som slickar fram Ymer som skrikande kommer till liv. Läser i Illustrerad vetenskap om vad forskarna tror fanna innan big bang. Sagan säger oss att det var Audhumbla.

image

Myskoxeko med kalv

Så det är tydligt att den feminina principen är danande och skapande på många olika sätt. Vi leve i en kultur som är uppbyggd och danad av män på maskulint sätt och maskulina principer. Sveriges kultur är överlag mycket jämbördigt mellan kvinnor och män speciellt jämfört med andra länder och kulturer. Vi är människor och alla människor är lika värda men olika och olikheterna skapar mångfald som ge dynamik och skapade av nya fasetter.
Kvinnlig förmåga till omhuldande, omvårdnad och skapande av relation finns på grund av hålrummet. Det tomma där nytt liv får fram, om det så är en ny människa eller annat skapande. Vi män gör detta också, vi har i vår feminina princip förmågan att göra samma.

Jag upplever att männskligheten är på väg mot en tillvaro där vi harmoniserar mellan maskulint och feminint och på sikt skapar samhällen och kulturer som är byggda på jämbördighet mellan kvinnligt och manligt. Inte lika, men jämvärda!

Idag kanske ur-feminin kraft kan få röra på sig och bli friare och bryta ned gamla band och strukturer. Audhumla slickar fram Ymer som var tvåkönad! Så det ge en indikation på att harmonisera mellan dessa två principer.