Lagu-runan för Fredag 6/7, 2012

Lagu-runan för Fredag 6/7, 2012

Lagu-runan

 

Jag får många rapporter om att känslor födar mycket för många och ofta är dessa känslovall ej heller förklarbara för personen som upplever det.

Vi lever i en förändringens tid.

Vad som kommer och vad som du och jag skapar av detta sker just nu i varje del av livet som levs. Vågor av emotioner är som vattenvågor inombords och som varje våg är en del av havet men inte hela havet så är våra känslor inte hela oss. Vårt liv, vår existens är fyllt med så mycket mer än våra känslor, de har värde absolut och värdet är att låta dem som vattenvågor flöda genom och låta oss bli tvättade men inte upptagna av budskapen.

Lätt observerande och genomlevande och fortsätta leva vårt syfte, vår intention med det vi har i medvetandet och funktionen just nu.

 

 

Eh-runan dragen för torsdag 16/2,2012

Eh-runan dragen för torsdag 16/2,2012

Eh-runan, hästrunan, "rese-runan"

Eh-runan dragen upp och ned.

Eh är en mycket kraftfull och magisk runa, kanske en av de mest magiska. Speciellt för de som utövar shamanism med trumma som färdsätt. Detta för att trumman kallas ofta för shamanens häst som hen kan rida på för själsfärd till andra dimensioner och verkligheter. I Vår nordiska mytskatt är Sleipner den allra bästa hästen för själsfärd. Odins häst som kan färdas i alla värdlar, över land, i luft, vatten, is och eld. I det som ofta kallas för icke-ordinär verklighet. Att göra det innebär att  expandera sin världsuppfattning.  För att göra det så är en “liten död” nödvändig. Det innebär att ha modet att kollapsa i sig själv och förlora greppet om verkligheten. På ett djupt plan är alla nya insikter och nya beteenden föranledd av en död av det som var innan. Så att det nya kan få utrymme. Eh-runan visar på att det faktiskt även går att expandera världen på ett inkluderande sätt. Det som dör är den gamla föreställningen. Vi lever i samspel med döden och vet inte när hon kommer. Den spänning ger oss mer liv då bearbetning av rädlsor för döden har gjorts. Då kan vi mer obehindrat verkligen leva livet och upptäcka mer och mer vad det innebär.

Eh-runan består av två Lagu-runor som möts.

Lagu-runan

Lagu är vatten och rengöring, emotioner eller känslor. Intuitionens runa. Som ger oss bland annat gåvan av att som vatten flöda med. Så två av dessa möts för att bilda Eh-runan.

Idag är den dragen upp och ned, vilket ger den mörka eller andra aspekten av runan. Det enklaste kan vara att det är att hålla sig jordad och inte resa till andra verkligheter. Att bara vara här och nu och i sin kropp. Att mentalt vara helt fokuserad på det som pågår just för stunden och vad uppdraget eller funktionen är just nu.