Spela livets kort

Vad är det som bestämmer vart man bor?

Klimatet?
Vänner och släkt, dvs. männskliga relationer?

Kulturella relationer och språk?

Född i familj och släkt, det skulle de flesta säga att i inte råder över. Det har bestämmts av slumpen, ödet eller gudomlig ordning. Tänk om det är så att vi är själva bestämmande om att födas till just de människor och till just den plats och kultur som vi just nu härstammar från?

Ibland spelar det mer roll hur man tar livet och vad som görs än hur det komme sig att det som skett har skett.

Hur livets livets kort hanteras och spelas!