Logga in i livet

Logga in i livet

Redan innan du och jag föddes pågick livet för många människor, kultur, familj runt vår sköna planet.
Livet och framför allt mänsklig kultur med familj och samhälle innehåller regler, avtal och förutsättningar som mest  är skapta av andra än dig och mig. Livsvandringe var liksom påbörjad redan fast du inte hade loggat in.

Att logga in gör vi idag på så många olika platformer i “nätheim”* och att komma ihåg lösenord är många gånger knepigt. Finns program som gör det åt oss i touchtelefoner så en bara behöver komma ihåg ett lösenord. Ord gör skillnader i livet när orden får sjunka in i kroppen och påverka hur en mår inombords. Orden som gör att du kan komma in i livet och acceptera allt som det är just i denna stund, i detta nu. Minnen från tidigare är just det, minnen och förhoppningar om framtiden är just det, hopp, som du hoppas skall hända. Alla händelse som har lett till att du är här just nu är passerade och bedömmningar eller värderingar om det passerade, sagan, finns egentligen bara som minnen och konsekvenser i nuet av händelser i sagan.

Acceptera i sig själv för sagan, för det som är som varken du eller jag har danat blir som att logga in i livet, ditt liv, i det nu som du andas i. Att säga i tanke och ord:

jag accepterar mig själv och mina omständigheter och allt som hänt innan i min saga oberoende om jag har skapat det eller någon annan!

Detta kan sägas om och om igen, som jag ser det är det en process-beslut som fortsätter att behövas, fortsätter att vara inloggad för var tanke som säger att nu:et inte är som du vill ha det, så loggas en ut från livet. Då kan det vara bra att säga högt:

Nu är det så här och jag accepterar detta och väljer göra det jag behöver i en liten gärning för att ta mig dit jag vill!

Kära du, var med och logga in i livet hela tiden och låt din livsvandring med dig själv och livets alla underbara mysterier växa!

2012-12-09 13.32.00

Logga in i livets vandring

————————

*Nätheim är ett humorisktikt utryck för Internet och digitala mötesplatser. I norrön/Forn Sed/Asatros myter finns flera dimensioner nämnda som har endelsen “heim” dvs. hem eller domän. Så ordet nätheim blir ett komiskt sätt att knyta digitala plattformar som är i nätverk samman med mytbilden i Forn Sed.

#loggainilivet #nätheim #sagan #accepteranu