MADR – AS – Runor för dagen 18 januari 2016

MADR – AS – Runor för dagen 18 januari 2016

Människo-runan och Önd/Andens runa i kombination.

Rekommenderar att vandra under dagen med observationen av att allt du möter och upplever har ande och inneboende liv som du kan möta på både djupare plan än det fysiska.

Båda runorna ger innebörden att både uppleva det materiella och andliga planen samtidigt.

  • Vad har de platser som du kommer röra dig på för budskap till dig?
  • Människor du möter kan du både uppfatta deras fysiska såväl andliga form?
  • Människor du möter kan du både uppfatta deras fysiska såväl andliga form och syften?

2016-01-18 as-madr2016-01-18 as-madr

Madr-runan upp o ned för 16/10 2012

Madr-runan upp o ned för 16/10 2012

Madr-runan vänd upp och ned.

 

Madr-runan vänd nedåt. För att visa er att det är Madr tog jag denna bild också!

Madr-runan är människo runan, tecknet att varaq människa, att förstå sin relation till sig själv och sin omgivning. Det är intressant att den består av två Wynja som ser ut så här:

Så Madr utgörs av två Wynja som håller kraften av fred, frid och fröjd i välbefinnande och lycka. Jörgen I Eriksson skriver: “det stora skrattet!”

Så möt och skapa det stora skrattet inobords idag som människa i din relation till dig själv. Madr kom nedvänd och upp och ned samtidigt i handen vilket är en fingervisning av att färst komma ihåg att man är i relation till sig själv som människa och omgivningen och inte bara andra människor utan allt och jag menar ALLT! Platsen du är på, maten som äts och det som vi utsöndrar från våra kroppar i vätska, fast och i gasform. Vi är i relation till Luft, till Jorden som när växter och djur som vi kan döda och äta i respekt och tacksamhet för gåvorna. Att bruka allt är att visa respekt.

Madr-runan låg även upp och ned. Det innebär att uppfatningen om sig själv som människa är upp o ned. Som om vi lever livet med huvudet ned och hoppar på skallen istället för på fötterna. En mycket komisk och tragisk bild samtidigt. Detta ger mig ett budskap av att vara jordad. Det hänger lite samman med budskapet innan om att vara i relation med omgivningen men mer till relationen till dig själv.

Var människa idag.

I relation till dig själv

I kärlek, harmoni och välvilja

i tanke, handling och känsla.

 

Denna video skickade en vän på Facebook till mig och den berör mig i det som jag är i som person och som vi människor är i som kollektiv.

httpv://www.youtube.com/watch?v=dk7knx29T94&feature=colike

Madr-runan dragen för 14/4, 2012 och det är snö i april!

Madr-runan dragen för 14/4, 2012 och det är snö i april!

Snö föll igår fredagen den trettonde april!

Så klart att denna snön smälter bort inom kort och Vintergreven kommer fara helt bort och ge utrymme för Majgreven! Lite besvikelse finns ändå i hågen för det sköra, spirande gröna har ju börjat komma upp ur Jord och möta Himel.

[box type=”shadow”]Madr-runan för denna dagen och för att vara människa och möta sig själv som hen är, låta tanke och hjärta mötas och skapa sitt liv som hen vill själv enligt egna värderingar och synsätt på sig själv och på livet. Individen är en punkt i en stor helhet som hänger samman fast ofta tycks det vara som enskilda isolerade individer med det som är mellan människor är av annan form. Liksom prickarna i filten bakom handen med Madr-runan. Mörkare blå prickar kan ses som mänskliga individer och det ljusare blå, det tredimmentionella rummet mellan människor. Det är skillnad mellan de olika färgerna men de utgör delar i vår helhet, Urdaväven![/box]

Madr-runan dragen för 18/3, 2012

Madr-runan dragen för 18/3, 2012

image

[box]Människorunan, var människa idag och njut i allt det enkla. Ät mat, vila, var aktiv med kroppen, var aktiv, med hågen(ditt medvetenade), och vad du än gör tillåt dig själv att vara i det.[/box]

Madr-runan dragen för 7/2, 2012

Madr-runan dragen för 7/2, 2012

image

Madr står för människan och för att hitta sin plats i livets väv och utvecklas som person. Även för mötet, det jag gärna kallar det mystika mötet.
Vad är det som är utmärkande för människa, jämfört med andra däggdjur, fysiskt, språk och kommunikation?  Mötet med sig själv på ett djupare plan, mötet med det större och gudomliga, i och utanför oss. Vandringen med och genom runornas krets är en visdomsvandring som ger möjlighet att vara sig själv och sedan något mycket mer.
[box] låt stunder av djupandning och stillhet med möte finnas i dig idag, kanske med Fullmånen, kanske med något du ej har ord på [/box]