Mannens lust och helig sex

Mannens lust och helig sex
Hej Vänner i Livets vandring!
Nu kommer jag skriva om känsliga, privata och starka ämnen. Jag skriver som heterosexuell man och avgränsar mitt fokus till denna interaktion. Individer med andra sexuella preferenser passar säkerligen in i textens beskrivning, men de samspel i andra typer av sexuella preferenser har jag inte kunskap att skriva om. Lämnar det därmed därhän.
Som andlig varelse i det som kallas manlig fysisk kropp. Vill jag uppmana alla män som upplever erotisk lust till kvinnokroppen att förstå sin egen lust och äga den.
Detta görs genom att säga i sin tanke till sig själv:

“- Oj, vad kåt/tänd jag är! Så härligt att jag upplever detta med mig själv. Kvinnan är så vacker och jag njuter så mycket av att se på henne och hennes fysiska attribut. Hon är sin egen och jag har min upplevelse som är min! “

Ett moget förhållningssätt till erotisk energi och samvaro med sig själv och någon annan kan göras till så mycket vackert och så mycket fult och destruktivt. Delandet av gemenskap med varandra på erotisk och sexuellt sätt kan göras till något helgat. Det innebär att båda parter är i samspel och interaktion i villig frihet med varandra och att framför allt mannen ger mer än tar.
Hur?
Genom att han håller sig själv i sin lust och din egen självbejakande njutning då han gör något med, till eller för kvinna.
Var tanke med visuell grund där han har förhållningssättet:

– nu skall jag….(med påföljande agerande)

Leder till avsaknad av samspel och gemensamhet för att det är en part av två som väljer och tar. De samspel är mer komplext än vad jag kan sätta i ord och det jag skrivit är syftat att väcka mer reflektioner hos dig som läsare oberoende om du är identifierad som man eller kvinna.
Jag hoppas att dessa budskap ger dig något av mervärde i dig och ditt liv och samvaro med dig själv som sexuell och njutnings varelse i samspel med andra människor.

Lev livet nu och skapa livet i skönhet aktivt!

(dessa ord är ett eko från många egna erfarenheter, samtal och reflektioner om män, deras förhållande till sin egen lust och framför allt till Kvinna och hennes vackra kropp. Viss association går även till nyårsnattens hemska övergrepp i Köln som är en mycket komplex skeende. Jag vet inte vad som sker i dig och ditt tankefält/håg men för mig så hänger dessa destruktiva gärningar i Köln, samt alla andra händelser av övergrepp på sexuell sort samman med denna text och förhållningssätt. Vet inte om du förstår det som jag. Hoppas det! )
Per Lundbergsacred-sexuality-the-magic-of-honesty-and-the-L-5fo7fJ

Ing-runan & Ken-runan 4 april, 2013

Ing-runan synlig och Ken-runan nedvänd.

Ing-runan synlig och Ken-runan nedvänd.

Ing-runan med maskulin skapandekraft. Den gudom som associserad med Ing-runan är Frey. Ing-runans innebörd kan vara lite kryptisk. Fackla eller Böld är de två mycket skilda ledord som förekommer i gamla runverser. I mitt bruk och relation med Ken är det fackla som jag brukar. Facklan är eld som hålles och brukas, det vill säga passion och det som du brinner för och även kunskap som liksom faklan belyser områden i livet där det tidigare var mörkt.

Ing-runan och Ken-runan tillsammans.

Ing-runan och Ken-runan tillsammans.

Ing-runan ger oss målmedvetenhet i skapandet i att hålla fokus i samma görande och få det klart som förestatt oss att göra. Vi lever i ett så helt underbart spännande informationsflöde idag i Sverige och Västvärldkultur. Tar beslut om relevant eller irrelevant information hela tiden.  I detta flöde är det värdefull med målvedvetenhet. Ken-runan nedvänd ger uppmaningen att komma ihåg att ha kunskapen och målet i sikte då du gör det du gör idag. Ha i hågen, komma ihåg, är att hålla i tanken eller medvetandet. Ordet håg är fornnordiskt och han enklast översättas med tanke eller medvetandet.

Håll målet i sikte och gör de mindre steg som leder dig dit du fill för att nå ditt mål och påminn dig själv att du har passionen och kunskapen att uppnå målen, ett steg i taget.

Vill du lära dig mer om runor och sejd kom på föredrag 21 april >>

Enlish translation 

The Ing-rune with masculine creativity. the divinity that is associated with Ing-rune(usually this rune is called INGUZ by english speaking runeworkers) is Frey. Ken-rune(KENAZ) has two main variations when reading old rune poems; Torch or Boil. In my use and relations with Ken is it torch meaning that I use. The torch is fire that i held and used, meaning your passion and that which you “burn” for, metaphorically speaking as well as knowledge that as a torch shed light on areas in life that before was dark.

The Ing-rune give us the reminder to have purposefulness in the creativity that you currently are engaged in and to have tenacity to see it through. We live in an amazing stream of constant flow of information, in Sweden and Western culture. Taking desicions about relevant and irelevant information incessantly. In this flow it is valuable to have goal in your consciousness(literal translation of the Swedish word: målmedvetenhet, conscious of the goal!) in what ever you engage in today.

To have in your håg, the word håg is old norse meaning thought or consciousness. 

So remember that you have keep your goal in sight and do the smaller steps that take you to your goal and remind yourself that you have passion and knowledge to attain your goals, one step at a time.

Det Heliga i Mannen

Näthat, hat mot kvinnor och Prästinnor för Moder Jord. Gudinneaftnar och ‘Väck Gudinnan’ i dig evenemang. 

Jag saknar det heliga, det vackra i mannen.

Vet män vad det är idag?

Vad har vi för förebilder?

Är du man så fråga dig själv, har du haft en förebild?

Vad har han inspirerat i dig?

httpv://youtu.be/zlw4QZgGd-s

 

Ing-runan dragen för 2/3, 2012

Ing-runan dragen för 2/3, 2012

Ing-runan för fredagen 2 mars, 2012

Ing-runan för Fredag! Oftast anses fredag vara gudinnan Freyas dag. Frey kan vara lämplig så klart också, tycker jag!

Ing är skapande och jag har dragit denna runa tidigare:

Ing-runan dragen för lördag 11/2, 2012

Kan knapt påstå att jag skrev vidare mycket eller insiktsfullt då. Ing-runan bär kraften av maskulint skapande. Den enklaste uppdelningen av gudomlighet är i Moder Jord och Fader Himmel. Enkel för det är samma struktur som vi människor finns i och hur vi blir till. Abrahamitiska religioners påstådda en gud är en illusion i och med att det därmed även finns något som inte är gud och det kallas ofta för falsk eller fel gudom. Logiskt så finns det även för monoteister inte bara en gud därmed, de väljer bara att inte erkänna det andra som gudomligt.

Dualismen är mer ett ord som passar tycker jag. Det mystika är för mig mer lämpligt. Inom denna ramen är det många vägar till det som är högt, värdefullt eller eftansträvansvärt. Gudomlighet finns i allt och det är enhetligt istället för separation. Det enhetliga finns i att alla delar hägner samman och är av värde, utan delarna blir det heller ingen helhet. Utharkens ring med 24 tecken och de energier som tecknen bär är ett lysande exempel på detta. Ta bort en så blir helheten annorlunda och varje runa är sig själv och samma, jag som människa är olika vid varje möte med just som idag, Ing.

Nu skall jag bli ännu flummigare. Tiwas, himmelsguden rör sig uppifrån och vertikalt ned mot Jord, men Ing och Frey rör sig i sin skapande förmåga horisontelt. Vad menar jag?

Jo, att Freykraften i oss alla rör sig i handlingar av målmedvetenhet och håller fokus på det som beslutats att uppnås. Relationerna till andra människor, ting eller platser är bara relevanta i förhållande till att nå målet. Detta förhållningsätt är inte nödvändigtvis sexuellt eller erotisk, kan vara det, men mer att skapa i livet. Projekt, utföranden på jobbet, skapa situationer som är enligt upplagda mål… mm.

 

Frey i en kanske provocerande bild från en Facebook grupp

Det kan vara intressant att låta sig var i ett sådant extremt fokuserat tillstånd, så att det nästan är med tunnelseende. Jag vet inte hur du fungerar, jag är ganska duktig på att hålla flera projekt igång samtidigt så att vara mer fokuserad på en sak är av värde för mig ibland. Då kan jag låna Ing-runans lynne!

Ing – dragen för lördag 14/1, 2012

Ing – dragen för lördag 14/1, 2012

image

Ing, för vår och maskulin skaparförmåga och kraft.
Ing är en metafysisk öppning till en transpersonnell större värld.
Till att skapa från det befruktade och föra fram, driva på idéer, projekt och önskningar i livet. Ibland behövs andra rundor kraft och principer för att rikta Ing.

Vadr skillnad och likhet mellan maskulint skapande och feminint skapande?