I väntan på ljuset finns lidsamhet men hopp

I väntan på ljuset finns lidsamhet men hopp
Snö kom idag! Rimtursar kläder världen.

Snö kom idag! Rimtursar kläder världen.

Mörkt är det i livet. Sol går upp sent på dagen och sjunker nedanför horisonten tidigt.

Natt är lång.

Mörker kan brukas som metafor för destruktivitet, det som är läskigt. För det som upplevs som obhegligt, för det som jag inte gillar hos mig själv: Skam, skuld, misslyckande och lögner som sägs till andra, lögner som sägs till en själv etc.

Solvändan har varit för cirka tre veckor sedan. Ljuset börjar vända åter som form kan Balder vara, den ljuse guden som kommer åter efter turen till Helheim ett av dödsrikena i Fornsedens mytvärld.

Gläds åt att om så smått det kommer fruktbarhet att börja spira fast året knappt så att säga metaforiskt har just blivit befruktat. Disablot med blotlaget Fornsed Södermanland ligger fem veckor bort!

Thurs-runan bakvänd för idag, 20/9, 2013

Thurs-runan bakvänd för idag, 20/9, 2013

image

Tolkning: träng in i dig själv idag, ditt emotionella jag, ditt själsliga jag för att förstå dig bättre, för att uppleva din interaktion med dig själv och omvärlden som är som en spegelbild av hur du tolkar alla sinnesintryck. Våga se dina mönster djupare, våga ta i smärta, sorg, besvikelser som du soppat under mattan.
Detta kan du bruka för hösttiden när kraften i växtligheten går ner i marken och Allmodern Frigg råder mer än vanligt och Alva/Allhelgonamörkret är blott en bit bort.

Sol-runan 15/10, 2012

Sol-runan 15/10, 2012

image

Solstrålar som smeker hud, Leker med löven som röda dalar Till marken. Vän säger: Bladet är brunt och sonen har dött!. Åter falnat livskraften i stående systrar och bröder. Kraften i sav och tillväxten drar sig samman. Solstrålars smek är kort med oss, skyggt dalar hon snabbt som en blyg älskarinna, ovan vid uppmärksamheten i passionens Hetta. Solsmekningar på hud ger merliv åt människa.