Runor för Odinsdag 23 januari 2013

Runor för Odinsdag 23 januari 2013
Naud-runan är nedvänd och As-runan synlig och rättstående.

Naud-runan är nedvänd och As-runan synlig och rättstående.

Naud-runan vänd upp så du ser den.

Naud-runan vänd upp så du ser den.

Andas djupt in o ned i kroppen.

Som om du faller, sjunker ned, stilla från en högre höjd, in i din kropp.

I nästa andetag in så upplev och skapa att du öppnar som en lucka eller radar stråle, ca fyrtiofem grader upp från ditt huvud rakt upp med en spets ned i ditt solaplexus.

ANDAS IN   ANDAS UT

låt det som är viktigt just NU komma fram i dig, just där du är, på den plats där du är.

Vilka syften skall du uppfylla?

Vad är bra med det som är just nu?

Naud-runan för 23/10, 2012

Naud-runan för 23/10, 2012

image

Nödvändighet!
Fråga dig själv:

– Är jag på rätt plats just nu?
– Gör jag det jag skall göra just nu?
– Vad är mitt andliga uppdrag just nu?