Ken-runan för 24 juli 2013

Ken-runan för 24 juli 2013

Ken-runan

Ken-runan, fackelruna som viskar att inombords hålla lågan brinnande för det du älskar, det som på engelska kallas bliss, som kan översättas med andlig glädje och upprymdhet.

Det är ett inre tillstånd av kraft, frihet och upplevelse av förmåga, att du kan, du vet vad du skall göra, hur du skall göra och när. Dessutom så vet du hur du skall gå tillväga då det inte flödar i tanke/känsla/handling längre!

Det sista är av stort värde.

Tänk dig en brinnande fackla i din bröstkorg, i ditt hjärtcenter, dina känslor/tankar är brinnande härligt heta och klarhet råder.

 

 

Ing-runan & Ken-runan 4 april, 2013

Ing-runan synlig och Ken-runan nedvänd.

Ing-runan synlig och Ken-runan nedvänd.

Ing-runan med maskulin skapandekraft. Den gudom som associserad med Ing-runan är Frey. Ing-runans innebörd kan vara lite kryptisk. Fackla eller Böld är de två mycket skilda ledord som förekommer i gamla runverser. I mitt bruk och relation med Ken är det fackla som jag brukar. Facklan är eld som hålles och brukas, det vill säga passion och det som du brinner för och även kunskap som liksom faklan belyser områden i livet där det tidigare var mörkt.

Ing-runan och Ken-runan tillsammans.

Ing-runan och Ken-runan tillsammans.

Ing-runan ger oss målmedvetenhet i skapandet i att hålla fokus i samma görande och få det klart som förestatt oss att göra. Vi lever i ett så helt underbart spännande informationsflöde idag i Sverige och Västvärldkultur. Tar beslut om relevant eller irrelevant information hela tiden.  I detta flöde är det värdefull med målvedvetenhet. Ken-runan nedvänd ger uppmaningen att komma ihåg att ha kunskapen och målet i sikte då du gör det du gör idag. Ha i hågen, komma ihåg, är att hålla i tanken eller medvetandet. Ordet håg är fornnordiskt och han enklast översättas med tanke eller medvetandet.

Håll målet i sikte och gör de mindre steg som leder dig dit du fill för att nå ditt mål och påminn dig själv att du har passionen och kunskapen att uppnå målen, ett steg i taget.

Vill du lära dig mer om runor och sejd kom på föredrag 21 april >>

Enlish translation 

The Ing-rune with masculine creativity. the divinity that is associated with Ing-rune(usually this rune is called INGUZ by english speaking runeworkers) is Frey. Ken-rune(KENAZ) has two main variations when reading old rune poems; Torch or Boil. In my use and relations with Ken is it torch meaning that I use. The torch is fire that i held and used, meaning your passion and that which you “burn” for, metaphorically speaking as well as knowledge that as a torch shed light on areas in life that before was dark.

The Ing-rune give us the reminder to have purposefulness in the creativity that you currently are engaged in and to have tenacity to see it through. We live in an amazing stream of constant flow of information, in Sweden and Western culture. Taking desicions about relevant and irelevant information incessantly. In this flow it is valuable to have goal in your consciousness(literal translation of the Swedish word: målmedvetenhet, conscious of the goal!) in what ever you engage in today.

To have in your håg, the word håg is old norse meaning thought or consciousness. 

So remember that you have keep your goal in sight and do the smaller steps that take you to your goal and remind yourself that you have passion and knowledge to attain your goals, one step at a time.

Ken-runan dragen för onsdag 15/2, 2012

Ken-runan dragen för onsdag 15/2, 2012

Fackel-runan med lågan som brinner

Ken-runan är fackeleldens runa, elden som ger liv, glöd i livet. Passionen för det som absorberar dig i livet. Det som är viktigt för dig. Ta tid och uppmärksamhet för detta någon stund idag!