MADR – AS – Runor för dagen 18 januari 2016

MADR – AS – Runor för dagen 18 januari 2016

Människo-runan och Önd/Andens runa i kombination.

Rekommenderar att vandra under dagen med observationen av att allt du möter och upplever har ande och inneboende liv som du kan möta på både djupare plan än det fysiska.

Båda runorna ger innebörden att både uppleva det materiella och andliga planen samtidigt.

  • Vad har de platser som du kommer röra dig på för budskap till dig?
  • Människor du möter kan du både uppfatta deras fysiska såväl andliga form?
  • Människor du möter kan du både uppfatta deras fysiska såväl andliga form och syften?

2016-01-18 as-madr2016-01-18 as-madr

Eoh-runan för 2/7 juli 2012

Eoh-runan för 2/7 juli 2012

Eoh-runan

En stav med två kvistar, en nere och en uppe. Kvistarna skapar kontakt med det som är Ovan och det som är Nedan.

Flummigt?

– Ja visst, bara för att jag inte förklarar. Staven som är lodrät är vår kropp, med ryggraden och kvistarna är vår förmåga att skapa kontakt och flöde från det som vi har under fötterna och det som vi har ovanför huvudet.

– Vad är det som vi har nedanför?

Undermedvetna, undervärlden! Fornseden har Yggdrasil som bild, med tre rötter i till undervärlden och vid varje rot en källa eller vattendrag. Mimerbrunn, Urdabrunn och Hvergelmer heter de tre.

De tre har flera fasetter och det vore för mycket att skriva om vardera brunns alla aspekter här.  För den som vet är detta tillräcklilgt. För dig som inte vet ännu men vill, så kan jag återkomma om dessa tre i annat inlägg.

– Vad finns då ovan?

Det är flera världar eller dimentioner som finns i ovanvärlden i fornseden.
Andens hemvist och fruktbarheten i Asgård och Vanaheim.  Anden, önd på fornnordiska, är livsenergin, ki, prana, eller chi, och har med andhämtningen och syreutväxlingen att göra. Fruktbarhet skapas med energi och gärningar som sammanfogar två eller fler delar till att väcka liv och så att det blir något som anses vara värdefullt.

Slappna av och var i Solrunans och Sunnas kärlek

Slappna av och var i Solrunans och Sunnas kärlek

Slappna av som Kasper-katt.

 

Många gånger har vi fullt upp med allt som vi tycker, eller att andra människor tycker att vi skall göra. Kasper ger lärdomen att vara för sig själv, vara i sig själv och ta hand om sig själv!

Andas ner i magen, låt tankar fara och vandra i ditt sinne som de gör.

– Du är mer än dina tankar,

– du är mer än din kropp,

– du är mer än ditt arbete.

Solrunan för Söndag 1 juli 2012

Sol – även kallad Sunna – skiner på alla, hon gör inte val vem hon skall skina på eller inte skina på! Älska sig själv och ge ut den kärleken, omsorgen.

Genom kärleken till sig själv ser vi på livet och på varandra.

Delar med en vacker sång av Snatam Kaur med barn som sjunger på detta tema.

httpv://www.youtube.com/watch?v=VbCBJ05gdwc

Texten:

The sun shines on everyone, it doesn’t make choices.

When it rains it rains on everyone, it doesn’t make choices.

The One Spirit, lives in everyone, it doesn’t make choices.

We pray, we pray for everyone, we don’t make choices.

Peace to All, Life to All, Love to All,

Raam Raam Hari Raam Raam Raam Hari Raam

Raam: Raa is sun, Ma is moon. God’s creativity.
Hari: Seed of God

Gifu-runan dragen för 5/6, 2012

Gifu-runan dragen för 5/6, 2012

image

Gifu-runan lyfter fram flöde av givande och mottagande mellan olika delar i väven.

Detta låte nog diffust så jag vill gärna förklara vad jag menar och på vilka sätt som denna princip finns i livets alla olika delar, faser och funktioner. Allt är sammankopplat med allt och alla mindre beståndsdelar hänger ihop och bildar större delar som i sin tur tillsammans bildar ännu större delar. Allt från kvarkar, elektroner, protoner, atomer, molekyler, grundämnen, etc.

I sinnevärlden upplver vi detta och luften innehåller så klart något, det vet ju alla att det är olika typer av gaser och därmed är vårt medvetande omgivet av materia som alla vibbrerar med sina olika unika toner eller frekvenser. Vibrationer skaper enrgivågor som idag kan bli mer o mer kvantifierade via mätinstrument. Så allt som vinns för oss att uppleva med våra  fem sinnen har rörelse och är via dessa rörelser sammanlänkade och berör varandra, del för del.

Gifu-runan ger oss möjligheten att reflektera om flödet, om vibbrationer, som råder inom oss och mellan det som vi uppfattar som “jag” (dvs ditt medvetande) och det som är omkring dig. Det som vi oftare tänker på är mänskliga relationer.

Tar du emot mer än vad du ger?

Finns det något exakt sätt att veta om man gör det? Jag tror att den egna intuitionen svarar ofta ganska rätt, sedan så är det viktigaste verktyget frågan. Dvs, är du orolig om du är “skylldig” (främst inte pengar för det är enkelt o veta) utan rent i tid, uppmärksamhet, emotionellt och även andligt.

Sätte hur man ger tillbaka till en vän är också av värde att tänka en o säkert nio gånger.

Några reflekterande frågor.

– det jag vill ge tillbaka, är det jag som gillar detta eller tycker mottagaren verkligen om det och kommer uppskatta det?
– ger jag frivilligt eller för att jag skall känna mig väl med mig själv?
– vad är det för “arv” som jag vill lämna efter mig, vad vill jag att andra skall säga eller tycka om mig och jag ändå bibehåller min intergritet och hederlighet?

Madr-runan dragen för 14/4, 2012 och det är snö i april!

Madr-runan dragen för 14/4, 2012 och det är snö i april!

Snö föll igår fredagen den trettonde april!

Så klart att denna snön smälter bort inom kort och Vintergreven kommer fara helt bort och ge utrymme för Majgreven! Lite besvikelse finns ändå i hågen för det sköra, spirande gröna har ju börjat komma upp ur Jord och möta Himel.

[box type=”shadow”]Madr-runan för denna dagen och för att vara människa och möta sig själv som hen är, låta tanke och hjärta mötas och skapa sitt liv som hen vill själv enligt egna värderingar och synsätt på sig själv och på livet. Individen är en punkt i en stor helhet som hänger samman fast ofta tycks det vara som enskilda isolerade individer med det som är mellan människor är av annan form. Liksom prickarna i filten bakom handen med Madr-runan. Mörkare blå prickar kan ses som mänskliga individer och det ljusare blå, det tredimmentionella rummet mellan människor. Det är skillnad mellan de olika färgerna men de utgör delar i vår helhet, Urdaväven![/box]

In-runan och Algiz-runan för 31/3, 2012

In-runan och Algiz-runan för 31/3, 2012

Ing-runan och Algiz-runan

 

Ing-runan och Algiz-runan i kombo för denna dag. Vaknade med att det var vitt på marken och en mjauande katt som ville in! Nu på eftermiddagen har snön smält i Sunnas vackra värmande beröring.

Ing, har dragit och skrivit om tidigare och även Algiz.

En enkel tolkning av dessa två vänner tillsammans är:

[box]fokusera på din relation till ditt djuralterego, som ofta kallas fylgja eller kraftdjur. [/box]

Betyder detta inget för dig så får du läsa på eller fråga mig om vad det är.

Eoh-runan för 28/3, 2012

Eoh-runan för 28/3, 2012

image

En Ask vet jag står, evigt grön.
Om världsträdet är en Ad eller en idegran kan man kanske orda olika om. Eoh-runan ger oss gåvan att vara stabila. Vad innebär det?

Jo att vålla fokus på vald aktivitet, att genomföra det som åtagits och äkthet att bara åta sig det som man vill i sin egen äktet och hjärta.

Stabil innebär även att ej låta emotioner styra valen i livet. Känslor är övergående och flyktiga. De försvinner om de inte får mer uppmärksamhet ggenom att vi tänker tankar som förstärker den känslan. Det är emotioner såsom glad, arg, jag pratar om och det är skillnad på emotioner, tillstånd och en känsla av något. Tycker svenskan saknar ord att beskriva olika processer i vår interna svfär. Låter man sig styras av känslors impulser helt så skulle var drift levas ut.
Hug och minne är två begrepp från norrön myt och livsåskådning. Hug menas ofta för tanke och tanken rör sig i minnets väv av associationer som är kodade i våra sinnens fem olika former. Att kunna skilja på det som sker och de responser som stimuleras via händelser är ett av flera viktiga steg. Reaktioner inombords och värderingar som automatiskt läggs på reaktioner eller rörelser inombords; tankar, emotioner, upplevelser och minnen som aktiveras.
Att låta dessa få finnas och flöda såsom ting på en vattenyta. De finns en liten stund och i nästa stund är de förbi. De bärs av livets undersköna vatten som finns metaforisk för oss hela tiden.
Stabilitet innebär ett vist liv och Eoh-runan ger just den gåvan till oss idag.

Hagal-runan för 26/3, 2012

Hagal-runan för 26/3, 2012

image

Hagal-runan ger lager av hinder som kan vara vilseledande. Hinder i livets fysiska domäner, hinder i de inre svfärena.
Balansen mellan att gå emot och lösa hinder och ge vika för dem kan ibland var mindre lätt att vandra.

När skall det fortsättas att kämpa och när är det tid add lägga ned och ändra på något så att mål och syften skapas på ett förhoppningsvis bättre och enklare sätt?

Hur vet du att du kör över dig själv eller om du bara är lat?

Ken-runan dragen för 22/3, 2012

Ken-runan dragen för 22/3, 2012

Ken-runan, facklan som lyser vägen

Eldens element är av värde för oss människor i norden då det är mörkt och kallt stor del av året. Elden betonas även mycket i den nordiska myten, elden och isen. Två krafter, element som beskriver två olika typer av vibrationer vilket sätter ramen för liv och tillsammans med Ginnungagap så beskriver myten att det är de tre som ger möjlighet till materia och livets utveckling.

Eld är högfrekvenss, particklar, elektoner, atomer och molekyler som vibbrerar och rör sig i hög hastighet som ger förändring.

Det finns flera runor som bär på eldens energi och ger olika aspekter på eld. Just Ken-runan ger elden som är härbererad, som är tämjd och kan därmed riktas och användas till ett valt syfte eller intention. Elden är även vår egen inre eld, vår passion och det som vi blir absorberade av. Det som är viktigt för oss.

Bilden visar en dörr som är öppen och Ken-runan med en hand som bildra skugga i Soljuset. Skuggan är mörkret, den egna inre skuggan det som man skäms för, det som man vill dölja men som märks av när kärleksljuset lyser på oss.

Ken-runan visar på att vi kan lysa med vår passion och vår kärlek till livet och till oss själva jämnte till vår nästa. Då vi ger uppmärksamhet i kärleksfullhet så skapar det även skuggor, dvs. vi blir mer medvetna om våra destruktiva sidor i oss.

Thurs-runan dragen för 19/3, 2012

Thurs-runan dragen för 19/3, 2012
image

Thurs-runan

Thurs, jättar är väsen i myten som finns innan gudar och är naturkrafter, fysiska krafter och kaos krafter. Myten beskriver tre; eld, is och generella “vanliga” jättar. Thurs-runan är deras runa och betyder också törnet som tränger in och ändrar på situationer, vänder upp och ned på det som var.

I skrivande stund så snöar det och det är veckan innan Vårdagjämning. Flera veckor har vi varit utan snö och utan knoppar som spricker och ger sitt innehåll med gröna löv och äringen. En vän beskriver det vist att dena tidens vårtvekan är att söka friden innan äringen kan komma fram. Äringen är årsväxten så innan frön skall kunna gro, spricka och växa med rot stam och blad som ger frukt behövs det friden. På ett själsligt och andligt plan i om människa behövs det ett utrymme av frid innan utveckling och ny tillväxt.

Snart släpper is sitt grepp,
snart kan värmen återvända.

Isen om hjärtat
kyler och smärtar.

Ger sig först då
Kärleksvärme smälter
Is.
Kärlek som ett törne tränger in.

image

isen ligger ännu på sjön men det har gått upp en spricka!

Ännu ligge isen på Storsjön, norr om Gnesta. En spricka i mitten ger löfte om att isen och kylan skall släppa sitt grepp ännu en vår!