Svenska Kyrkan är ute ur garderoben

JAHA, då var det gjort, Svenska Lutterska kyrkan skall viga samkönade par och har nu alltså kommit ur garderoben!

Du som läst denna blogg, ser att Sveriges Asatrosamfund är för samkönade vigslar sedan tidigare. Även om det är först i sommar som den första vigseln ägde rum.

Vi har ju inte vigselrätt utan utför andens och hjärtats vigslar.

Grattis Svenska Lutterska kyran till ett beslut att visa att kärleken är fri för alla!

Vad kommer detta att få för konsekvenser?

Min far, den pensionerade frikyrkopastorn, har muttrat lite om detta och att hans samfund nog kommer att avsäga sig sin vigselrätt på grund av detta.