“balans i livet” skapar ansträngning

Ordet “balans” ger en inre bild av vågskålar som skall vara i jämnvikt. Blir det för mycket på en av skålarna så upplevs det som obalans. Att söka balans i livets flöde av händelser, tankar och känslor. Det blir en ansträngning för att söka “rätt” balans och att kategorisera livet blir då i rätt eller fel, svart o vitt, negativt eller positivt. Jag kallar det för binärt synsätt eller monoteistiskt synsätt. Att det är “ett” dvs. mono leder till att det finns något annat som då är fel. Jag talar inte enkom om monoteistiska religioner utan om tankesättet och synsätt av livet.

HARMONI och FLÖDE i NYANSERAD MÅNGFALD är ord, även ledord, som ger en upplevelse av livet som lättare, mjukare och ökad behagfullhet. Alla händelser och mål som finns i livet, all information som ständigt flödar i alla former. Såsom hjärtat som ständigt slår och andningen som ständigt flödar. Händer livet med nyanser av sinnestimuli, ständigt. Värderingar om dem skapar “gilla” i livets ansiktsbok. Vi kan gilla allt för allt som sker säger till oss att vi lever, att vi upplever och uppfattar livet.

Att livet sedan mer eller mindre helt är en skapelse av tidigare erfarenheter som projeceras i den nära eller distanta framtiden är kanske en djupdykning som inte är så snäll och som är komplex.
“vi upplever det vi förväntar oss” i livet är mer sant än att det är unikt. Det är det som är matrisen.

Bli av med kognitiva förvrängningar med självreflektion, meditation, med mindfullnes och med trumresa/trummeditation! Så att du kan uppleva livet som flödande.

Hednisk bön

Hednisk bön

Att överhuvudtaget ägna sig åt bön kan vara ovant för många idag. Alla har sin erfarenhet med bön och att bedja. Allt ifrån ovant och konstigt och något som andra gör som jag måste deltaga i Många konflikter mellan människor och de värderingar som anses vara rätt i den egna religionen skapar konflikt för hedningar när de skall till exempel skall börja be.
Referensramen som de flesta har per automatik i vårt avlånga land är kristendom och de sätt att be som utövas inom kristendom. Eller idag kulturellkristendom.

Värderingar som ofta spökar fast det inte är så på ett andligt plan. (religion är mänskliga överenskommelser om andligt utövande och hur de skall göra i sin andlighet, det som blir religion. de flesta människor kan inte skilja på andligt o religion.)

Att personifiera och göra Makterna närmare är nödvändigt ofta då osäkerhet om vem det är som bönen riktas till. Förslag är att du riktar dig till mindre delar av Moder Jord, ett avgränsat geografiskt område. jag kallar det gärna med ordet “rådare”. TEX, en av mina funktioner placerar mig vid en å och med vattenfall från gammal kvarn  så att jag hör vattenfallet brusa. Ån kallas Moraån och då kan jag rikta mig till denna ån genom att säga:

Var hälsad Moraådisen, 

Moraån

Moraån


jag gläds och är tacksam för en ny dag
och att kunna möta dig igen.

Ditt flöde väcker lekfullhet och lätthet i mig.
Visa mig hur jag kan vara tillsammans
med dig på ett mer tydligt sätt.

Du kan göra liknande med Måne, Sol/Sunna, Vind, Sjöar, Berg, Åsar, Skogsområden. Just där du är går också bra.

Principen är att allt i naturen är besjälad och allt som är besjälat kan människa kommunicera med.

Det är värdefullt att lära sig att hålla korta små riter, meditativa tillfällen då du ber. Uttala orden högt så blir det en annan upplevelse än om det bara är tydliga tankar inombords i hågen.

Nästa steg är att be till Gudaväsen, men det får bli i ett annat inlägg.

Energi och Meditations cirkel

Vi på erbjuder dig en mängd roliga,

stärkande och givande aktiviteter!

Kom med i meditation och energi cirkel!

Vi utövar olika metoder från bla inka och nordisk shamanism , guidad meditation, fullmåneceremonier, ursång, musik, rörelse ( dans) och andningstekniker . Kom och var med i gemenskap, upplev och njut av lekfullhet, stillhet och i kontakt med din inre vägvisare.

Ekologisk te eller kaffe med nyttogott ingår.

Meditationscirkel ,
torsdagar 19.00 – 20.30.
(vid mer intresse kan vi utöka till 2 ggr/ v.)
Max 8 pers, pris/ gång 100:- inkl fika.

 

[box type=”shadow”]Boka din plats till Meditations kvällen på Mossvägen 3,
Anne-Li : 0704- 46 98 18
Per : 0733- 908681 info@skalleper.com[/box]

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!

Eh-runan dragen för torsdag 16/2,2012

Eh-runan dragen för torsdag 16/2,2012

Eh-runan, hästrunan, "rese-runan"

Eh-runan dragen upp och ned.

Eh är en mycket kraftfull och magisk runa, kanske en av de mest magiska. Speciellt för de som utövar shamanism med trumma som färdsätt. Detta för att trumman kallas ofta för shamanens häst som hen kan rida på för själsfärd till andra dimensioner och verkligheter. I Vår nordiska mytskatt är Sleipner den allra bästa hästen för själsfärd. Odins häst som kan färdas i alla värdlar, över land, i luft, vatten, is och eld. I det som ofta kallas för icke-ordinär verklighet. Att göra det innebär att  expandera sin världsuppfattning.  För att göra det så är en “liten död” nödvändig. Det innebär att ha modet att kollapsa i sig själv och förlora greppet om verkligheten. På ett djupt plan är alla nya insikter och nya beteenden föranledd av en död av det som var innan. Så att det nya kan få utrymme. Eh-runan visar på att det faktiskt även går att expandera världen på ett inkluderande sätt. Det som dör är den gamla föreställningen. Vi lever i samspel med döden och vet inte när hon kommer. Den spänning ger oss mer liv då bearbetning av rädlsor för döden har gjorts. Då kan vi mer obehindrat verkligen leva livet och upptäcka mer och mer vad det innebär.

Eh-runan består av två Lagu-runor som möts.

Lagu-runan

Lagu är vatten och rengöring, emotioner eller känslor. Intuitionens runa. Som ger oss bland annat gåvan av att som vatten flöda med. Så två av dessa möts för att bilda Eh-runan.

Idag är den dragen upp och ned, vilket ger den mörka eller andra aspekten av runan. Det enklaste kan vara att det är att hålla sig jordad och inte resa till andra verkligheter. Att bara vara här och nu och i sin kropp. Att mentalt vara helt fokuserad på det som pågår just för stunden och vad uppdraget eller funktionen är just nu.

Fullmåneceremoni 21 november, 2010

Vi firar fullmånen, livet och Helheten tillsammans i sång och mat.

Ta med en grönsak för gemensam vegetarisk gryta. Vi står för ris eller dygligt till. Ta med trumma, skallra eller annan ”ursprungligt” instrument om du har.
Vi håller någon meditation eller trummande för att resa. Anne-Li och Per håller i ceremonin med lös hand för vi skapar kvällen tillsammans med varandra och med de Makter som är närvarande.

21 november Kl.19-21 vi håller på tills det blir klart!

Din investering: fri donation för att stödja de utgifter och verksamhet som vi bedriver.

Fem minuter från pendelstationen.
Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/pAu52

Föranmäl dig för beräkning av matmängd!
Sluttiden är när det är klart och det vet vi först då det är klart!

Kontakt och anmälan:
Anne-Li info@hyama.se 070446 98 18
Per info@skalleper.com 0733-908681

Hjärtlig välkommen!

Två platser kvar till Yoga och Shaman Retreat

Det är inte helt nödvändigt att du har tid för dig själv för yoga och shaman meditaiton 6-8 augusti.

Ännu finns det två platser kvar, så hör av dig nu info@hyama.se


Läs mer på Yoga & Shaman  retreat