Trumresa och ceremoni på Phenix

2/8
Söndag
18:00 – ca 21:00
Ceremonikväll och trumresa – för både nybörjare och vana. Plats: Phenix kliniken
Pris: 200 kr
Nio platser så anmäl dig
senast torsdag 30 juli
Acrobat mer information i pdf-fil:
Ceremonikväll med SkallePer

Att vara med om en ceremoni innebär att lämna allt det vanliga, det som du oftast gör i ditt liv och bara få vara här och nu och öppna sitt hjärta, själ och sinne för ett större perspektiv.

Ännu finns det platser kvar till denna själsresa med din vilja och trummans kraft.