Att förlåta är en självisk handling

Allt det som ej är förlåtet hålles kvar och finns kvar i det undermedvetna och begränsar frihet.
Det som har hänt har hänt och kan ej ändras på allt som finns kvar är minnet och de tillstånd internt som händelsen väckte. Dessa kommer åter då något sker som liknar händelsen så att de gamla aktiveras från minnet till tankesfär och återskapar tillstånden som kom som respons av händelsen. Detta håller en kvar och förlåtelse innebär att släppa taget om de tillstånd, känslor, tankar och betydelser som finns med i och med händelsen. Gammalt som påverkar men som egentligen inte finns längre.
Släppa på det gamla leder till mer frihet i nuet och förlåtelsen innebär inte att det var bra eller att det är gott det som andra människor gjorde eller sa bara att en själv kan vara fri från de tunga tillstånd och emotioner i nuet och i framtiden.

Förlåtelse sker i att säga att jag släpper på den påverkan på mig själv från och med nu och för all framtid. För den egna friheten.

Komma hem

Komma hem

Det är skönt att komma hem och vara i sitt eget space!

Har flyttat en hel del de senaste fem sex åren och har landat i ett fysisk hem nu, sedan i november 2012. Eget utrymme där jag själv råder om hur det ser ut, var möbler står, vad som hänger på väggar, hur städat eller ostädat det är. Jag och den fyrbente vännen Kattsper Gullpäls.

image

Att komma hem

Det har även en emotionell och tillståndsinnebörd i den interna sfären. Att känna sig hemma med sig själv, den som man är i sin egen rätt, i det självklara att finnas till och uppleva livet just som det är. Självkärlek, självacceptans och redskap att hanter sig själv och det som Livet serverar i den spännande måltidsbuffe som pågår hela tiden.

Fortsätt läsa

Madr-dragen för dagen

Madr-dragen för dagen

image

Madr – människorunan. Fornnordiska har neutralt ord för människa; man.
Möt dig själv och inom dig själv utrymme
det är när du håller dig själv i uppskattning och äkthet som du kan möta omvärlden och därmed andra människor.
Ej att ta all plats eller utrymme i tal och handling, att acceptera och älska sig själv som hel
Skapar möte och helhet.

Kärlekens högsta språk

Att älska är att hålla en liten Kabbelhjo i sin hand, den stannar bara om den känner sig trygg och får sina behov tillfredställda.

Kärlekens språk har många dialekter, att hitta den som du använder dig av och det som den som du älskar talar är mycket viktigt för att hålla kärlekstanken fylld. Jag tänker på en tank, en behållare alltså. Du kan just nu bara stanna och fråga dig på en skala av noll till tio, där noll är inget alls och tio är max,

hur älskad känner du dig just nu?

Att fylla på den egna tanken är en del och en annan är att fylla på den som du har relation med. Därför är det viktig med vilken dialekt av kärlekspråket som både du och din älskade talar.

  • Är det ord som bekräftar?
  • Är det tid tillsammans?
  • Är det gåvor?
  • Är det tjänster?
  • Är det fysiskberöring?

Att ta reda på sin egen dialekt är både viktigt och enkelt. Hör av dig till mig om du vill veta hur du går till väga.