Ing-runan dragen för lördag 11/2, 2012

Ing-runan dragen för lördag 11/2, 2012

image

 

Ing-runan håller maskulin skapande kraft och är förknippade med Ingvie Frey, med gudommen Frey/Frej.

Vad det är för skillnad på maskulin skapande jämfört med feminin. Vad är ditt svar?