Well, ask and it is given

dsc00012

The snow came.

Last night i wrote about the darkness of the Swedish winter especially without any snow, and today the first snow came! Not much, an inch or two. Usually this first snow melts in an instant or the next day. Will have to see tomorrow.

Igår skrev jag om mörkret här i Svitjord och speciellt utan snö och så klart idag så kom den första snön, två tre centimeter som så oftast smälter bort senast nästa dag. Vi får se i morgon.

The darknes is strong but the tide will change!

The darknes is strong but the tide will change!

osmo_vikingabyThe days are short here in north europe. Sunna rises over the tree tops around 8.30 and sinks at about 15.30. There is a month left till winter solstice and Julblot. No snow, but a bit of rain and some snow mixed in today. Snow would be great as it lights up the long hours of darknes, but soon the shining one, the stong one, Baldr will return from Hellas domain and bring light with him to us. Looking forward to the blot at the ironage house with others, food. And to return to the Vé where i had the honor of performing my first handfasting/wedding.

Dagarna är korta här i norra Europa. Sunna stiger över trätopparna runt halv nio och sjunker i väst  vid tre halv fyra. Det är en månad kvar till vintersolstpnd och Julblot. Ingen snö, lite snöblandat regn härom dagen. Det skulle vara härligt med snön som lyser upp de många timmarna av mörker, snart kommer den Skinande , den starke  Balder som återvänder från Hels rike och har med sig ljuset till oss igen . Ser fram  emot blot i Ösmo järnåldershus med fränkor och fränder, mat och eld. Samt att återkomma till det Vi där jag hade äran att sammanviga två älskande människor!