Inka + Time-Line = Sant

Livet är otroligt, tänk att få vara med om en så kraftfull händelse, att leda och guida en medmänniska genom stegen att omskapa sig själv och hur han eller hon uppfattar sig själv och sitt liv!

Så vad har hänt frågar du dig så klart, jo jag har kombinerat Timeline från NLP med Inka traditionens energi arbete med helt otroliga resultat. Nu kan jag klart bara berätta i stora drag vad som skedde på grund av tystnadsplikt och respekt för min klient.

Min mischa

Min mischa är ett litet knyte (inte så litet längre efter alla år av skapande av erfarenheter) som jag kan ändra på energier med, vid röra klienter och låta dem skicka det som tynger dem in i. Det kanske låter diffust, ja en del skulle säga flummigt, och det må så vara för flummigt är ofta ett sätt att ge uttryck för något som är bekant och utanför begreppsramarna och detta är utanför de flesta människors begreppsramar och erfarenheter. De ingår i mig och mitt liv dagligen och är helt underbara, kraftfulla och smeksamma verktyg att helas.

Om mischan går det så klart att berätta mycket mer, vad den innehåller och hur jag och andra inkapaqos använder oss av den. Just nu låter jag det räcka för att hoppa på nästa häst som är tids linje terapi.

Vi människor mår bra av att organisera och ha något system för livet och faktiskt så har vi alla detta på en myriad olika sätt. Att du läser dessa ord är bara det så klart ett system. Detta gäller även för hur vi uppfattar livet, det som är, har varit och det som kommer. Vi är alltid i NUet och de andra två, FRAMtiden och DÅtiden. I hypnos eller trance så observerar och förändrar händelser som finns i livet på tidslinjen och genom att ändra och låta det som skett finnas så förändrar och helar oss själva.  Oftast så observeras det som hänt och låter känslor som kommer fram bara vara, att låta dem finnas i oss är att ändra och hela det som varit. Givetvis så är det olika tekniker och handlingar i terapin som jag utelämnar här.  Så vad skedde i sessionen?

Klienten upplevde trauma under sin födelse och vi hämtade tillbaka kraft och kärlek, lät smärta finnas och sedan gjorde vi ett helt UNDERBART och VÄSENSFÖRÄNDRANDE resa genom personens liv då gamla band som inte tjänade sitt syfte längre kliptes av, tackades och kärleksfulla händelser och gemenskap kom fram åter och åter igen. Det gjordes nya upptäckter av hur livet faktiskt hade varit.

När jag nu blickar tillbaka så är jag så glad att kunna möjliggöra denna förändring och stora helande för medmänniskor.

Yipee   !!!