Ur-runan dragen för 10/3, 2012

Ur-runan dragen för 10/3, 2012

image

Ur-runan ger så härlig feminin omhuldande kraft. Har du träffat på en urko någon gång? Kanske sett en idissla på ett zoo någon stans. Ulliga, med horn och klövar. Audhumla heter urkon i sagan, hon som slickar fram Ymer som skrikande kommer till liv. Läser i Illustrerad vetenskap om vad forskarna tror fanna innan big bang. Sagan säger oss att det var Audhumbla.

image

Myskoxeko med kalv

Så det är tydligt att den feminina principen är danande och skapande på många olika sätt. Vi leve i en kultur som är uppbyggd och danad av män på maskulint sätt och maskulina principer. Sveriges kultur är överlag mycket jämbördigt mellan kvinnor och män speciellt jämfört med andra länder och kulturer. Vi är människor och alla människor är lika värda men olika och olikheterna skapar mångfald som ge dynamik och skapade av nya fasetter.
Kvinnlig förmåga till omhuldande, omvårdnad och skapande av relation finns på grund av hålrummet. Det tomma där nytt liv får fram, om det så är en ny människa eller annat skapande. Vi män gör detta också, vi har i vår feminina princip förmågan att göra samma.

Jag upplever att männskligheten är på väg mot en tillvaro där vi harmoniserar mellan maskulint och feminint och på sikt skapar samhällen och kulturer som är byggda på jämbördighet mellan kvinnligt och manligt. Inte lika, men jämvärda!

Idag kanske ur-feminin kraft kan få röra på sig och bli friare och bryta ned gamla band och strukturer. Audhumla slickar fram Ymer som var tvåkönad! Så det ge en indikation på att harmonisera mellan dessa två principer.

Ur-runan dragen för 1/3, 2012

Ur-runan dragen för 1/3, 2012

Ur-runan; urkraft och det råas och begynnelsers kraft ger oss denna runa. Flera gånger har Ur fastnat i handen. I vår kultur är vi mycket stimulerade och finner nöje i det nya och senaste. Ur ger denna ny-hets känsla. Den senaste modellen av mobiltelefon, nyaste avsnittet av de o det tvprogrammet, kläder etc. Hela vandringen genom Utharkens spiral ger en mer mognad än att återkomma till det nyaste helatiden.

Jag för min del är ett barn av min tid och får ofta stanna upp mig själv för att ha ett annat förhållningsätt, att kunna stå kvar i samma som tidigare och utveckla och fortsätta på det som varit, det som tagits beslut om tidigare.  Att forsätta och vidmakthålla samma aktivitet. Arbete och hur vi förhåller oss till det passar in i resonemanget.

Jobba 8-17 måndag till fredag, fem veckors semester, husvagn o matchande träningoveråler med 2,5 barn sereotypen inleder de flesta i ett tillstånd av inbundenhet och avsaknad av den vilda frihet som just Ur-runan bär med sig.

Kraften som kallar, som är vild och som gör med oss som den vill och vi förlorar oss själva. Vi kan använda det nya som varje dag är. Glädjen att en ny dag finnas till, en ny dag att agera, andas, älska livets mångfald och kraft!

 

Ur – dagens runa

Ur – dagens runa

 

UR – runan är urkraft och vildhetens början på något nytt, där stor mängd energi och potentialer hoppar o rusar innan de har hittat struktur och form. 

Var Dag är en början då vi vaknar, tankar, ideer planer som smidigts tidigare formar vi till att falla på plats, att skapa och möta Dag och Dags barn, våra handlingar under dagen.

Ta din potential för denne dag och forma den, det är en ny början och det Stora Mystreriet med livets cykliska förlopp att död och födelse är som två pärlor på ett halsband, det ena direkt efter det andra.

Uppmaning: Var en medveten aktiv skapare av dagen med alla möjligheter som du har.