Wynja-runan dragen för andrag gången för 4/2, 2012

Wynja-runan dragen för andrag gången för 4/2, 2012

 

Wynja-runan för 4 Februari, 2012

 

Intressant det som pågår med Bjarka tre gånger och nu Wynja andra gången.

Kylan är stark utanför dörren, Sol skiner och träden är klädda i vit frostskrud. Om tre dagar är det fullmåne, första gången efter julmånaden. Då firas Diserna av många. Diser är ett samlingsnamn för feminina krafter och varelser eller väsen inom fornseden. Det som av många kallas för asatro. Årets rörelse, sedd med fornseden som bas, innebär att denna tid på året, januari och februari och fram till Vårdagjämningen i mars är en begynnande livsrörelse i naturen. Det är som om fröet har börjat gro och just spräckt sitt hölje.

[box] En vän uttryckte det en gång så vackert:

– Det är den där första rörelsen i magen som en gravid kvinna känner. Wynja-runan ger oss det oskuldsfulla, det barnsliga och glädjerika över att finnas till och bara vara i naturligt tillstånd av harmoni och aktiv relation med dig själv och din omgivning.[/box]

 

Så en video på ted.com som jag vill dela med mig av.

 

Joan Halifax: Compassion and the true meaning of empathy
 

Kärlek, omtanke, medkänsla är inte ord som direkt knyts an till då man nämner fornsed eller asatro och vikingatid. Arvet från historiskt tid, så som vi uppfattar det kanske inte stämmer riktigt med hur det var en gång och framför allt inte hur jag verkar för hur det skall vara i relationer idag.

 

Värderingar i livet och värderinga i fornseden. Vad har fornsedskollektivet för värderingar idag, Vad är människans plats och uppgift i livets vandring? Vad har fornseden för svar på syftet med livet?

 

För mig så finns svaren i bland annat runornas ring, de talar sitt språk och knyter an till naturen som växer kring oss människor nästan oberoende vad vi gör. Vi kan välja att i handling skapa mer samvaro, gemenskap, harmoni och glädje. Vi kan välja att bry oss om varandra och leka, dansa, sjunga tillsammans och jag menar detta både i bokstavlig bemärkelse och i form av inre tillstånd av lek, lätthet och livsdans. Wynja-runan ger oss detta och det börjar inombords i kärleksfullt, harmoniskt och medkänsla till dig själv.

Det finns en hel del människor som är fokuserade på att detta året, 2012, är ett speciellt år. Enligt vem? Tolkare av Maya kalendrar och andra västerlänningar såsom du och jag som är berörda och kanske oroade av det som sker och det som vi skapar. Med ”Vi” avser jag mänskligheten där du och jag är ansvariga lika fullt ut som de som arbetar i företag som kan bestämma om vad som skall lägga pengar på, fossila bränslen för att ge energi, skall det satsas på kortsiktigt lönsamma projekt eller vad som är värdefullt för liv, för kommande människors fortsatta möjlighet till liv. Det du och jag gör, det tillstånd spelar roll. Alla profetior i världen är ovidkommande om vi håller kvar tillstånd av begränsning, av rädsla, av separation gentemot allt. Oss själva, omgivningen, och framför allt människor som vi möter. Inkatraditionen har profetior och min kära vän Anna Sutherington skriver en bok om dessa. Vi är i Taripaypacha, vilket betyder “tiden då vi möter oss själva”. Detta innebär att det som vi har inombords i vårt emotionella, själsliga matris, kollage eller personliga väv(orden för samma sak är många) kommer fram och blir tydligt för oss. Det tar sig form i själv värderingar, nivå av självkärlek, alla tillfällen som vi har klankat ned på oss själva, blivit nedvärderade och hånade, fått ironiska kommentarer etc. dessa kommer upp, kommer i dager och blir synliga. Wynja-runan ger oss idag hopp om att vi har möjligheten att vända på det mörka och tunga och låta Solstrålar värma även om det varit kallt innan!

Datum som kan vara av värde: Venuspassagen 6 juni, Sommarsolståndet 21 juni och Vintersolståndet

Smaker av Kärlek

Vi har alla relationer och vänskap och de finns i olika katergorier, så klart! Vänner – Familj – Arbetskollegor – Proffetionella relationer – Ytliga relationer – Kärleksrelationer. Hmm, när jag skrev kärlek, så hoppade en tanke: är inte alla relationer basserade på kärlek? JO, så klart de är! Fast vi kanske inte vill ha sex med alla….. Hur håller vi egentligen reda på olika relationer? Hur håller vi oss “rena”? Jag gillar att använda mig av bilder och metaforer för att göra livet mer förståelligt och en återkommande som jag finner mycket talande är LÖKEN Gärna röd för jag gillar röd lök bättre än gul. De som du upplever vara närmast dig, som du är mest intim med och berättar om dig och ditt inre, det som du upplever som mycket personligt finns med dig i de innre lagren av löken. De som du uppfattar som ytliga och tillfälliga kontakter finns i de yttersta lagren av löken. Sedan finns det olika flavörer av KÄRLEKEN. Jag tar gärna grekiskan till hjälp.

AGAPE – den gudomliga, rena förutsättningslösa kärleken. Den saknar erotisk underton.


PHILEA
– vänskaplig kärlek, lojalitet till vänner, familj, samhälle.

EROS – erotisk kärlek, poetiska kärleksägandet och nödvändigtvis inte kroppslig kärlek utan den kan även bara hållas på emotionell/själsligt plan.

ORGOS – den orgastiska kärleken. Som egentligen är självcentrerad och egositisk för den handlar om den egna självkärleken. Det är bara du själv som kan ge dig en orgasm, du kan låta någon annan stimmulera dig till klimax, men vill du inte så kan den andre inte göra något åt detta.

Vi kan styra mer över vår kärlek då vi har en struktur som denna. Vi kan även lägga de olika kärleksmakerna i olika chakran eller ögon som det heter i Inkatraditionen. Men det blir det mer om en annan dag!

Vänskap är….

Att ha en Relation innebär att det finns ett band mellan dig och något annat utanför dig och din svär(ibland kallat för aura/bubla/kroppszon). Relationer har vi hela tiden, det naturandliga/shamanska sättet ätt uppfatta livet är att allt har liv och är besjälat. Så därmed har vi även relationer till platser, till naturkrafter såsom Vinden, Måne och Sol, Snö och Regn. Men just nu vill jag stanna kvar vid vänskap mellan människor.

När en relation blir till en vänskap är så klart en personlig upplevd sanning och ingen annan kan säga till oss det ena eller det andra.

En vänskap är via ett band, en energitråd som är verklig fast den oftast och av de flesta inte tas i beakning. Sedan är det som de flesta svarat, här och ännu mer på Facebook till hur man vill en vänskap och en vän skall bete sig:

I minne och medvetande(Minni och Håg) så delar tex. två personer vibrationer som är tankar, känslor och erfarenheter. Dessutom så vänskapskapas genom att ha en vilja att harmonisera med den andre.Man är vänner när ett antal noder i den personliga väven innefattar erfarenheter och minnen tillsammans. När tid och kraft ges till varandra.

Det var någon som gav mig en metafor för några år sedan. Tänk dig att det är som att varje person har en egen unik ton. Vissa toner skapar ett fins ackord, andra inte. Vi kan lära oss att harmonisera med andra människors toner bara det finns en villighet från båda.  Detta är början på en vänskap, sedan kommer varandet att underhålla den kontinuerliga vänskapen, dvs harmoniserandet mellan sig själv och den andre.

Klart är det mycket som skapar och upprätthåller vänskap; ärlighet, öppenhet, givande och tagande i balans, bara för att nämna några. Ord som skapar gemenskap, budskap som framhäver det som är likt är ett enkelt sätt att bygga en upplevelse av gemenskap och i vänskapen en gemensam uppfattning av samhörighet.

Vi som är män…..

Vi som gillar att ha skjortor….

Vi som tycker om att sminka oss….

Tre enkal exempel på likheter mellan människor som enkelt skapar upplevelse av gemenskap. (det må vara ytliga exempel men satta i praktiken så funkar de)

Det blir starkare om man säger, du och jag som båda gillar….

Sedan är vänskapen likt ett träd eller planta, får den inte tillräckligt med sol, vatten, luft och jord så dör den.

Vad är vänskap?

Vad är vänskap egentligen?

Kan du svara enkelt på detta så skriv en kommentar!

Vänskap och Tid- hur hänger de ihop?

Hur hänger tid och vänskap ihop?

jag tänker på de gånger som det går lång tid mellan att du hör av dig till eller inte hör av en vän. Hur lång tid behöver gå innan du anser att personen inte är din vän längre?