EU-migranter har byggt läger på fornlämningar

skriver nyheterna den 30 december 2015

Som hedning och Sedvandrare i nutida Sverige som skall vara mångkulturellt så blir det för mig mer och mer tydligt av vad jag håller i mig för värderingar och synsätt på livet och samvaron i Forn Sed eller Asatro. Vi har mångkultur i Sverige, men kan vi hedningar inte stå för vad vi tycker och hur vi lever så blir vi överkörda i rädslan av att trycka ned någon annans åsikter. Det finns plats och utrymme för alla, så länge alla har acceptansen gentemot varandra. När en gruppering i mångfalden är nedvärderande gentemot en annan, ja då blir det självklart konflikt.
För mig så är Trädet och Väven två principer i Seden som jag återkommer till dagligen i mitt andliga bruk. Vad det är för bruk får komma fler gånger. Utrycket:

Allt finns i Väven och hålls av Trädet

är ett mystikt och metafysiskt uttryck för att mångfalden av alla kulturer, människor, religioner har sina platser och utrymme i livet. Ja inte bara mänskliga krafter, kollektiv eller religioner utan även metafysiska och andliga/religösa krafter. Det jag ofta bara nämner som Makterna. Allt från småfolk, älvor o vättar till Rådare, Storrådare och stora Makter med gudanamn såsom Freja, Balder, Nanna, Oden, Heimdal, mfl.

Att människor utanför Seden kommer till Sverige och bosätter sig i ett läger på en fornlämning. Är det ett problem?
Har de gjort fel?

   Här är mina åsikter och reflektioner utifrån Sed/Asatro i nutid:

 

 1. Heliga platser är redan bebodda – dock ej av människor.
 2. Fornlämningar i Sverige har vi gott om.
 3. En fornlämning är ej automatiskt en helig plats. För att vara helig så anser jag att det ingår i mänskligt bruk av religös/andlig form av något slag och därmed hålls speciell och separat i mänskliga beteenden jämförelsevis med andra platser i naturen. Vi har vissa fornlämningar som har denna “status” i det mänskliga kollektivet, två exempel som kommer till hågen just nu är Alestenar och Uppsala högar(fler finns självfallet!). Det finns gravhögar någon kilometer från mig, de kan vara heliga för mig, men har dem inte i mitt kontinuerliga hedniska bruk.
 4. Har sedan drygt tre år en helgad plats med stencirkel och uppsatt skylt med text om naturtempel i skogen. Denna plats är för mig och många fler helig dock ej en fornlämning!
  Denna plats kallas för ett”vi” och jag som individ är vivårdare.
 5. Fornlämningar i Sverige idag är mer historiska dokument än heliga platser. Bevarandet är för mig ej grundat på andligt bruk i samhället idag utan på minnet av svunna tider och blickar då bak i Väven, dvs Urd ej till nuet(Verdandi) eller framtiden(Skuld).Avhysningen av EU-migranter blir därmed inte på religös/andlig grund utan på fysisk eller historisk/arkeologisk bas.
  Att tillåta Eu-migranter bo temporärt på fornlämning går att hävda vara rätt utifrån Sedvänjan av gästfrihet och empati för medmänniskor i Väven/Midgård. Dock med upplysandet av att de har satt sitt läger på en i äldre dagar helig plats och att det är värdefullt för oss i Sverige att hålla denna, och andra, intakta.

#fornsed, #sedvandrare, #eumigranter #fornlämning

Det är mycket i rörelse inför Vintervända

Det är mycket rörelser i Väven*,

inom och utom och mellan människor nu.

Det är att hålla de interna flödena igång i tanke-känslo-kropp-system och låta livet veckla ut sig som en

Näckrosblomma som flyter på vattenytan.

———

I skrivande stund är det juletid i det avlånga landet Sverige. Juletid innebär att snart är det Vintervända eller vintersolstånd som de flesta kanske kallar denna vändning oftast innebär att det är energipåslag i både materia och subtila energifält. Genom kulmen i solståndet skall vi och då byggs kraft upp bit för bit så att året är tomt för stillheten två veckor efter själva vändningen. I Sverige märks denna vändning och det finner jag som unikt för denna longitud som skiljer sig så klart gentemot andra longituder närmare ekvatorn.

Människa är i sig själv del av helheten och helheten i Väven speglas i människas struktur.

I dikten ovan så symboliserar vattenytan det undermedvetna med rörelser och processer i individ likväl kollektiv. Dessa rörelser är nära och likt Näckrosen som har en lång stjälk ned i vattnet och jorden i sjöns botten har vi spirituella rötter ned i det stora och näringsrika Jorden och det kollektivt undermedvetna. Tillgång till denna näring, dvs information, är lätt att tillgå med lite träning och effektiva metoder. Dessa sätt är enkla och komplicerade samtidigt beroende på vem det är som möter metoderna och de synsätt som tarvas för att kunna nyttja dem. De sker på internt plan i människas medvetande när kroppen är en del, och bara en del, av den helhet som människa är. Färden går inåt och metoderna kan kallas hugflykt. Att flyga med tanken/medvetandet och kroppen finns kvar
*Väven/Livsväven är en symbolbild för hur allt i livet är sammanlänkat och via Väven är var liten del i kommunikation med Helheten som är odelbar och genomströmmas av Anden. Detta är andevetenskap och spirituell kunskap i direkt erfarenhet i den subjektiva upplevelse av livets verklighet. Alla delar denna verklighet, dock ej samma upplevelse.

Att hitta sin plats i livet – i kärleksväven

För ett tag sedan, den 21 nov, var jag med om något närmast mystiskt och magiskt. Jag var på ett föredrag och förvisning eller demonstration av Familje konstellationer. Denna form för terapi och helande av individ och familjen är skapad av Bert Hellinger.

Jag har fnurlat på att skriva eller inte skriva om det som jag var med om och min eftertänksamhet har att göra med att i det helande utrymme som skapades så hände det så mycket med alla som var närvarande, en beskrivning skulle bli svår och mer banal än kunna återge på ett förståeligt sätt vad som sker under en familje konstellation. Stephen Victor var den som mjukt, kärleksfullt och tryggt ledde konstellationen.

Det som görs är att en person berättar eller läser upp en situation som är vill lösas, inte något som man är intresserad av att veta om tex. en familje beteende, utan en situation som är problematisk och som känns i hjärtat. Situationen beskrivs kortfattat med det som är. Tolkningar och upplevelser lämnas utanför, relationsband och hur situationen är inkluderas. Sedan väljer personen som beskrivit situationen ut personer som skall agera ställföreträdande för de olika individer eller delar i situationen, föräldrar, barn, sjukdommar, ageranden etc.

De utvalda ombeds att lämna sina jag på stolen och bara uppleva i sig själv hur det är och agera och interagera med varandra i rörelse upplevelsen.

När jag sökte på youtube fann jag två klipp:

och fortsättningen:

Det jag själv upplevde under deltagande av en liknande konstellation var som om olika lager inom mig och utanför mig  löstes upp. Jag upplevde  en stor mängd av information i form av  bilder inför mitt innre öga, av känslor i mig som klart inte var mina. Dessa lager hindrade kärlek, liv och kraft att flöda och genom enkla frågor och påståenden och framför allt genom fysiska rörelser som hedrar det som är;

 • att föräldrar finns tidigare i livet. När vi hedrar detta enkla faktum, lägger åt sidan alla emotionella sår och händelser så finner vi en enkelhet i vår  “plats” i livet sammanhang.
 • vi är ansvariga gentemot våra egna barn men inte mot äldre generationers emotionella eller psykiska hälsa.
 • att det är kärlek i själva befruktningen vilket när vi bejakar så bejakar vi vårt liv, vår existens.

Detta är det enkla och korta om familje konstellationer.

Jag upplever en förändring i mig själv sedan jag var med som inte är en intellektuell eller tankemässig process, utan den är i kroppen och i det som måhända är luddigt uttryckt, i energifältet. Det som öppnas upp i mig är kärlek, till livet, till mig själv, till mina föräldrar, till dig som läser utan att jag vet vem du är. För vi är alla en del av en stor underbar helhet som jag kallar för Väven, livets väv.

Läs mer:

http://www.svenskahellingerinstitutet.nu/

Kari Pauses

Internationella hemsidan om Bert Hellinger med mera

Det enda konstanta är att inget är konstant

Det enda konstanta är att inget är konstant och vi eftersträvar att hålla kvar upplevelsen, känslan av struktur och ordning för att skapa en inre trygghet. Det finns säkert många sidor till detta men en är att vi är i form, vi är fysiska varelser i fast form och samtidigt upplever vi immateriella fenomen. Lite tydligare uttryckt, vi har kropp, som är bunden energi, och på grund av att vi är bunden energi men kan uppfatta obunden energi så är vi mer, så mycket mer än molekyler och elektroner. Det ord som ofta kommer till mig är ljusvarelser, att vi är varelser av ljus och det låter i mina öron som ganska flummigt och som en klyscha. Men ljuset som vi är, skulle vi säga att det är och har den kraften som en nukleär kraft källa men som har möjligheten att vara uppbygglig tillika destruktiv så får detta ord en annan innebörd.

Den kraft som binder samman atomer, som håller samman elektroner i sina kretslopp kring atomers kärnor står till vårt förfogande för att vi består av atomer som har bindningar till varandra och därmed med tankens kraft, vår föreställnings värld, i nuet och från dåtid till framtid kan vi forma oss själva och vår morgondag till att innehålla det som vi behöver, det som vi vill uppnå. Alla olika andliga inriktningar och religioner handlar i grund och botten om detta. Att skapa en medveten kontakt med Källan, som har många namn, så att vi kan just som Källan skapa i livet, här och nu.

Vi som människor skapar hela tiden och det tydligaste sättet vi skapar är i reproduktionen, att vi kan skapa en ny människa! Jag menar inte detta som någon heterosexuell normativ sanning, det är ju så det ligger till att en man och en kvinna, ett ägg och en spermie, är det grundläggande som behövs för att skapa en ny människa. Detta faktum återspeglas i så många olika aspekter i verkligheten, i livet, i naturen som vi alla är en del av.

Det magiska är att vi skapar hela tiden, faktiskt genom varje andetag så skapar vi, för oss själva och för vår omgivning; genom gas ut växlingen i våra lungor, syre mot koldioxid. Denna process är givetvis mycket mer komplicerad än så, det är det grundläggande, att vi har ett utbyte med det som är runt omkring oss. Alla varelser och organismer som lever via respiratorisk process har band till alla de varelser och organismer som lever via foto syntes. Detta är bara ett exempel på hur vi människor är sammanlänkade i livets väv där kreation och destruktion är två konstanta med fluktuerande processer i en cirkulär eller spiral dans.

Vi människor dansar denna dans hela tiden, mellan liv och död, skapande och ned brytande. Vi kan välja hur och vad vi vill skapa och hur vi vill bryta ned. Jag skriver detta nu och skapar något. Tankar och upplevelser inom mig ger jag form i ord som du kan läsa. Hur du uppfattar dessa ord och ordens betydelser vet jag, SkallePer inget om och du vet måhända inget om mina intentioner med att skriva detta och det spelar ingen roll för det är att skapa och eftersom allt som är, är sammanlänkat i livets väv, så föder det vi gör, dessa ord och budskap ringar på vattnet, vibrationer i väven och det har jag en förtröstan i att det kommer att giva något till någon.

Vi är alla delar av en stor helhet, bara olika zoner i denna helhet.

Detta är konstant!