Trumresa fredag 8/3

– en själsresa i ditt inre –

Nästa Trumresa 8 mars kl. 19.00 – 21.00 på Berghem center, Mossvägen 3,  Järna

Energigåva: 200 kr.

anmäl dig till SkallePer: info@skalleper.com eller sms/ring 0733908681

SkallePer trummar

Trummresan är ett av de grundläggande ceremonier och sätt att kontakta det av verkligheten som vi finns bortom och innanför våra sinnens “radar” eller ordinära möjlighet att uppfatta.

Allänt kallas det för Andevärlden inom den shamanism som utövas idag.

Själsresan är in i dig själv men även till andra platser i Andevärlden. Jag vägleder dig genom instruktioner innan du reser eller genom en ledd trumresa i form av shamansk rådgivning för att växa och kunna leva i mer kraft. Du erbjuds tillfällen för trumresor med gedigen undervisning och instruktioner samt flera längre och kortare trumresor och meditationer och shamanska övningar.

Min kulturella ram är främst Nordisk och Inka men även generellt shamansk.

Att med trummans sång uppleva en inre värld innebär att växa i sig själv.

Att expandera verkligheten och möta väsen och gestalter,
dig själv och andliga Vänner.

En trumresa går egentligen inte att beskriva i skrift. Precis som en dröm så är alla verbala beskrivningar begränsade. Medveten dröm är det närmaste som man kan likna trumresa eller själsresa vid.

Jag ger dig redskapen att göra detta med din egen fria vilja, kraft och intention.

En trumresa med mig innebär gedigen undervisning och instruktioner samt flera längre och kortare trumresor och meditaitoner och shamanska övningar. Min kulturella ram är främst Nordisk och Inka men även genrellt shamansk/naturandlig och framför allt mänsklig.

I den Nordiska eller Norröna sejdutövande så kallas trumresa för hugflykt. Det vill säga att flyga med hugen, sitt medvetande.

Innan man lär sig hugflykt och att fara fram eller astral projecera som det kallas i mer new age sammanhang. Så är det av stort värde att kunna hantera sin egen energi på olika sätt. Att grunda sig och hålla sig själv ren. Dessa två lär du dig genom Saminchakuy.

Se Evenemang sidan för fler aktiviteter.

Shaman trummande vid vårdagjämning.

Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?