Tyr – dagens runa

En liten näve ned i runpåsen dök inför dagen som har startat. 

Tyrrunan var det som fanns i näven. Så uppmaningen som jag tar är att stå fast, vara målinriktad och fokuserad på det som jag har planerat för dagen. Visa mod om jag upplever rädsla. Tyrrunan talar just som guden Tyrs agerande även om medveten och kärleksfull försakelse för det större sammanhanget. 

Jag uppfattar att det i vår tids kultur och värderingar finns starka rörelser och krafter som säger att vi skall tänka på oss själva, individualism och självförverkligande går hand i hand med konsumerismen för att ekonomin skall fortsätta växa mer och mer perod till period. I mångt och mycket är det de innre barnets ouppfyllda behov som råder. Vi vet knappt vad det är att vara vuxen idag och skall tilfredställa våra behov och det är det som vi har för ögonen och det NU !

Medvetenheten av att vissa behov kan vara bra att se i vitögat och förstå vad som egentligen ligger bakom bidrar till att leva livet mer modigt, att agera trots motstånd, trots rädslor. 

Att i medveten kraft, lyssnande agera för ett större sammanhang, en grupp, för naturen, för nästa generation människor, baciller, träd, pippiåglar, vargar och bananträd. 

Ha en underbar vår, för det är vårdagjämning!

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?