Välmående-eko

Lyssnade på radio P1 i morse på ekonomiekot. Då kom en tanke i anslutning till tillväxt i samhället som ofta mäts i pengar.
Välstånd skulle mätas i hur bra medborgarna i ett land mår!

Hur skulle man kunna veta hur människor mår bra?

På stort perspektiv så märks välmående i frånvaro av flera beteenden; brott, sjukskrivningar, mängden av psykofarmaka mot depression och liknande kognitiva och emotionella tillstånd. Ja det finns säker många fler sätt än vad jag tänker på nu.
Desto mindre piller som ska ändra på tanke-känsla-kropp-system desto bättre och det kanske kommer en dag då vi hör Välmående-eko i radion!

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Välmående-eko

  1. Johanna Södermark says:

    Kort och koncist! Jag ser fram emot den dagen då jag kan höra välmående-eko på radion! Det behöver inte vara så långt borta, som jag ser det. 🙂

Vad tänker du om detta?