Vänskap är….

Att ha en Relation innebär att det finns ett band mellan dig och något annat utanför dig och din svär(ibland kallat för aura/bubla/kroppszon). Relationer har vi hela tiden, det naturandliga/shamanska sättet ätt uppfatta livet är att allt har liv och är besjälat. Så därmed har vi även relationer till platser, till naturkrafter såsom Vinden, Måne och Sol, Snö och Regn. Men just nu vill jag stanna kvar vid vänskap mellan människor.

När en relation blir till en vänskap är så klart en personlig upplevd sanning och ingen annan kan säga till oss det ena eller det andra.

En vänskap är via ett band, en energitråd som är verklig fast den oftast och av de flesta inte tas i beakning. Sedan är det som de flesta svarat, här och ännu mer på Facebook till hur man vill en vänskap och en vän skall bete sig:

I minne och medvetande(Minni och Håg) så delar tex. två personer vibrationer som är tankar, känslor och erfarenheter. Dessutom så vänskapskapas genom att ha en vilja att harmonisera med den andre.Man är vänner när ett antal noder i den personliga väven innefattar erfarenheter och minnen tillsammans. När tid och kraft ges till varandra.

Det var någon som gav mig en metafor för några år sedan. Tänk dig att det är som att varje person har en egen unik ton. Vissa toner skapar ett fins ackord, andra inte. Vi kan lära oss att harmonisera med andra människors toner bara det finns en villighet från båda.  Detta är början på en vänskap, sedan kommer varandet att underhålla den kontinuerliga vänskapen, dvs harmoniserandet mellan sig själv och den andre.

Klart är det mycket som skapar och upprätthåller vänskap; ärlighet, öppenhet, givande och tagande i balans, bara för att nämna några. Ord som skapar gemenskap, budskap som framhäver det som är likt är ett enkelt sätt att bygga en upplevelse av gemenskap och i vänskapen en gemensam uppfattning av samhörighet.

Vi som är män…..

Vi som gillar att ha skjortor….

Vi som tycker om att sminka oss….

Tre enkal exempel på likheter mellan människor som enkelt skapar upplevelse av gemenskap. (det må vara ytliga exempel men satta i praktiken så funkar de)

Det blir starkare om man säger, du och jag som båda gillar….

Sedan är vänskapen likt ett träd eller planta, får den inte tillräckligt med sol, vatten, luft och jord så dör den.

Tagged , . Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?