Vigsel

Hand fästelse pågår – detalj av själva handfästandet.

Kort bakgrund

Det är lite som vi vet om hur vigsel gick till i Skandinavien i hednisk historisk tid.

Hur går det till i nutid?

Det är flera steg i handfästelseritualen eller vigsel. Jag har genom åren utformat hur denna ritual går till och det har skett i samråd med andra utövare av Forn Sed och nordisk hedendom. Jag är även flexibel med de som vill vigas av mig och det är alltid ett samtal där vi kommer överens om hur det skall utföras.

Nedan följer några av de viktigaste delarna:

  • Tvagning av deltagarna
  • Samling i ring
  • Inbjudan av platsen och helgande av cirkeln
  • Inbjudan av de Gudaväsen som håller funktionerna för vigsel och relation mellan brudparet.
  • Handfästelserit med löften
  • Välsignelse / Helgande
  • Skålande till varandra mellan fästeparet
  • Skålande av alla andra till fästeparet

 

 

Det finns stor flexibilitet med hur vigseln och handfästelsen kan gå till och det samtalet förs i god tid innan.

Var är det brukligt att hålla hednisk vigsel?

Som regel så föredrar jag att hålla vigsel utomhus då formen och religionen jag vandrar med är naturreligion. Därmed så är riten ofta på sommaren eller den varmare delen av året i alla fall.

Här är några bilder från den första handfästelsen jag hade äran att hålla. Det var 2008. Det paret valde järnålderskläder men det bestämmer ni själva. De kläder ni vill o tycker ni är vackra i är de som passar bäst. Även så till bröllopsgästerna.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Kontakt och förberedelser

Skriv ett meddelande via kontaktformuläret om att ni vill eller är intresserade att samarbeta med mig för er handfästelse. Jag är flexibel med hur ni vill ha det. Tillsammans utformar vi de detaljer som skapar helheten för er!

Priser

Jag är gode(hednisk präst) i samfundet Forn Sed Sverige.

Från Forn Sed Sveriges hemsida:
Kostnader för livsstegsceremoni med gode/gydja som officiant
För medlemmar som betalt årsavgift: 500:- + godens/gydjans eventuella resekostnader.
För medlemmar som ej betalt årsavgift samt icke-medlemmar: 3000:- + godens/gydjans eventuella resekostnader.

 

Vad tänker du om detta?