Who is the winner in a war?

Just a thought: The companies that sell supplies and weapons to US military have active groups that are responsible for car bombs in Iraq. Just to keep soldiers in Iraq and thereby the economy going and stockmarket in flow and increasing!

En fundering: Företagen som säljer material och vapen till USAs militär har aktiva grupper som är ansvariga för bilbomber i Irak. Bara för att hålla kvar soldater i Iraq och därmed hålla igång ekonomin och aktiebörsen flytande och ökande!

 

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?