Djupet på insidan

Insidan, din insida, ditt medvetande som hanterar alla intryck, alla tankar, känslor är mycket djupare och större än det som pågår i ditt medvetande just nu.

En metafor är isberget. Det som syns på ytan är det som upplevs just nu. Det under vattenytan är det som har uppfyllt medvetandet tidigare, det undermedvetna. Minnen helt enkelt. De minnen som kan enkelt hittas och alla andra minnen som är mindre lätta att återkalla till medvetandet.

Undermedvetna upplevelser och känslor påverkar dig i stunden.

De bilder, ord, känslor från tidigare i livet påverkar dig ännu. De finns lagrade i form av minnen av den plats som det skedde på. Den inre bilden av den platsen är en dörr till att upptäcka minnen djupare.

Comments are closed.