Hednisk vigsel

Giftastankar och vill ha en annorlunda vigsel? Jag utför hednisk vigsel och firar er sammanslutning med gudomliga makter. Det är en vigsel med hjärta, hand och ande.

Världsträdets mystik

Vill du lära dig mer om världsträdet Yggdrasils olika andliga funktioner i livet?

Trädens kraft och undervisning

Världsträdet - Yggdrasil : Mimameid : Lärad i skandinavisk gammeltro och sejd är en arketyp och kraft som ger oss människor mycket. Världträdet finns i många naturandligakulturer så även i vår !

Trumresa 17de oktober

Välkommen på trumresa 17 oktober i Stockholm

Insidan, din insida, ditt medvetande som hanterar alla intryck, alla tankar, känslor är mycket djupare och större än det som pågår i ditt medvetande just nu.

Sejd - norrön shamanism

Sejd utövas inom fornnordisk andlighet med myternas struktur av metakosmos och livet. Sejdens kärna är energiarbete, andligt arbete som sker i andra dimensioner eller fält än det som våra sinnen säger är materia. Andligt(subtila energiformer) och materia(energier med mer densitet) samverkar.

Trumresa: vad?hur?varför?

Trumresa in i dig själv som öppnar upp till multiverset av dimensioner.