Världsträdets mystik

Vill du lära dig mer om världsträdet Yggdrasils olika andliga funktioner i livet? Världsträdet - Yggdrasil : Mimameid : Lärad i skandinavisk gammeltro och sejd är en arketyp och kraft som ger oss människor mycket. Världträdet finns i många naturandligakulturer så även i vår !

Trumresa 17de oktober

Välkommen på trumresa 17 oktober i Stockholm

Insidan, din insida, ditt medvetande som hanterar alla intryck, alla tankar, känslor är mycket djupare och större än det som pågår i ditt medvetande just nu.

Sejd - norrön shamanism

Sejd utövas inom fornnordisk andlighet med myternas struktur av metakosmos och livet. Sejdens kärna är energiarbete, andligt arbete som sker i andra dimensioner eller fält än det som våra sinnen säger är materia. Andligt(subtila energiformer) och materia(energier med mer densitet) samverkar.

Trumresa: vad?hur?varför?

Trumresa in i dig själv som öppnar upp till multiverset av dimensioner.