Världsträdets mystik

Vill du lära dig mer om världsträdet Yggdrasils olika andliga funktioner i livet? Världsträdet - Yggdrasil : Mimameid : Lärad i skandinavisk gammeltro och sejd är en arketyp och kraft som ger oss människor mycket. Världträdet finns i många naturandligakulturer så även i vår !

För Ukraina i Blot + Bön + Sejd

Lördag kl 14.00, 26 februari, 2022, håll gemensam rit/blot/sejd för Ukrainas folk.

Där du är på dina sätt och seder.

Vi är många från Samfundet Forn Sed Sverige som kommer hålla blot + sejd.

Var med på din plats och håll blot eller ceremoni på ditt sätt för Ukrainas folk och kraft!

För Ukraina i Blot + Bön + Sejd

Den andliga kampen fortsätter ! för Ukrainas folk och fä och suveränitet ! Där du är på dina sätt och seder. Vi är många från Samfundet Forn Sed Sverige som hållar blot + sejd. Var med på din plats och håll blot eller ceremoni på ditt sätt för Ukrainas folk och kraft!