Läkande samtal – Terapi

Vad är Läkande samtal?

– Det läkande samtalet är ett samtal helt fokuserat på dig, på det som händer i dig, dina tankar, dina känslor när det gäller händelser i livet som gör ont och som upptar dina tankar och känslor.
Läkande samtal sker tillsammans, i ett avskiljt rum där du har min fulla uppmärksamhet och närvaro. Du berättar och får reflekterande frågor för att läka och förstå det som har hänt och läka de emotionella sår som finns.

Hur vet jag om jag behöver ett Läkande samtal?

Har du varit med om livsförändring såsom, skilsmässa eller avslut av någon relation?
Flyttat och inte känner dig hemma på den nya orten eller hemmet?

Terapi innebär att inom sig själv blicka bak i tid och uppleva och förstå det som har hänt med nya perspektiv för att ändra på den påverkan som tidigare händelser har idag. Att förlösa det som finns i Sagan. Det som har hänt kan inte ändras. Däremot hur du förstår det och hur du hanterar betydelser och känslor som kan välla upp inom dig då minnen aktiveras. Det kan ändras och lätt läras att hanteras. Jag har tystnadsplikt i allt arbete jag utför.

Vad ger terapi? 

– upplevelse av frihet och förlösning, att livet och liksom världen blir friare och större! Att förstå det som har hänt tidigare i livet och ändra på dess påverkan ger oerhörd frihet och kraft. Utveckling innebär att i stunden kunna göra något som du mins att du inte kunde tidigare. Vi blir av med den påverkan av händelser som triggar minnen från tidigare i livet som tar över och styr vårt beteende

Hur arbetar du Per?

Genom stöd och vägledning och tillstånd in i det djupare för att hitta och förlösa det som tynger eller hindrar dig utan att återuppleva och återberätta händelser om dig.  För att uppmärksamma dig själv och skapa dig själv och ditt liv i ökad medvetenhet.

Jag använder idag en mängd tekniker och sätt att hjälpa dig förlösa smärta, mörker, skuld, skam och uppdämda emotioner.
Fråga hellre än att undra. Jag har tystnadsplikt i allt arbete jag utför.

Pris och praktiskt

Jag har en glidande skala för pris eller gengåvan du ger för tiden och expertisen. Bättre att vi har ett samtal om detta när det är aktuellt. En del processer går ej att sätta en summa i siffror på och bör heller ej göras så, andra processer kan det gå med.

Under pandemiska omständigheter så möts vi via skärmar och energi.

Se Kontakt för höra av dig

Comments are closed.