Livskraft
Ord på energi – Kausay, Sami och Hoocha

Ord på energi – Kausay, Sami och Hoocha

lätt och tungt

Allt är enegi och det flödar konstant på alla olika tänkbara sätt. Det kallas för Kausay och vi lever i ett stort energifält som vi är i konstant. Detta kallas för Kausay Puriy. Energi är relativt på ett sätt att upplevelsen av vad det är för energi och vilken etikett som vi sätter på den är individuellt. Det är vår egen upplevelse, vårt möte med energin som sätter en ettikett på energin, din subjektiva sanning helt enkelt. Vilket inte förändrar det som du möter. “En stol är bara en stol, du kan tycka si eller så om den med det är fortfaranade en stol” Likadant är det med energin som vi upplever på tex. en plats, från en person eller dyklikt.

Många av orden för begrepp och tekniker är på Quetchua, det språk som talades under inkarikets tid men som även talas idag i hela norra Sydamerika. Språket är inte ett skriftspråk så stavningen på de olika termerna kan variera för de skrivs fonetiskt. Så det kan ibland vara lite förvirrande att se olika stavning av samma ord men om man försöker mer fokusera på hur ordet kan låta så brukar det gå bra.

Sami är lätt energi, det är den typen av energi som vi vill ha, som vi mår bra utav, det är tankar, känslor och energier som vi uppfattar och upplever att vi växer av, det ger känslan av flöde, kraft och frihet.

Hoocha(alternativt stavas det joocha) är tung energi, begränsande, förminskande, en upplevelse av slutenhet och avstannade av flöde. Vi märker av hoocha inom oss när vi känner oss nere, känner oss begrännsade, frustrerade.

Vi skapar joocha inom oss människor genom vår fria vilja att välja. Vi skapar hoocha inom oss genom att hålla kvar något eller ta avstånd från något, en tanke, en person, en situation, ja vad som helst faktiskt. När vi väljer att hålla kvar i något eller ta avstånd från något så skapar vi detta inom oss.

Energi följer vår tanke och intention så genom hur vi tänker och sedan agerar skapar vi joocha inom oss. Vi människor är de enda varelserna som gör detta, alla andra varelser är i ett ständigt flöde av sami, livgivande kraftfull sami.

Genom att utöva Saminchakuy och Saiwachakuy kan vi bli av med joocha inom oss och fylla oss med sami.

Det är lätt att börja lägga in värderingar om det vi möter med ord som “negativt” och “positivt” Men sami och hoocha har inte dessa värderingar i sig själva för det är energi.

Såsom att ett bord är ett bord, du kan ha en åsikt om hur du tycker bordet är, dess egenskaper och du kanske tycker om bordet eller inte. Du kan välja att hantera denna åsikt av bordet, och du kan även undersöka bordet närmar och upptäcka att du faktiskt gillar det, även om du inte gjorde det först. Men när du närmar dig bordet och bestämmer dig för att bekanta dig med det så kan du upptäcka andra kvaliteter än du först lade märke till.

Men det är vår upplevelse av det vi möter som vi egentligen möter, vi tolkar allt okring oss utifrån den vi upplever vi är och de erfarenheter som vi har från tidigare i livet. Vi kan lära oss att hantera det vi möter och inte bara instinktivt dras eller repelera från något vi möter. Oberoende vad det är, en person, en plats, en situation.

Vad som är Sami och joocha är alltså relativt, det är din egen upplevelse som sätter ettiketten helt enkelt. Så en anna person eller varelse upplever ofta något annat. Hur du uppfattar det som är, är sant och även så det som en annan upplever det för vi är unika varelser. Det som du har gått igenom i livet är unikt för just dig, ingen annan har just dina erfarenheter. Dessa har format dig till just du och vi uppfattar livet utifrån den referensram som vi har. Du har din och en annan person sin egen. I livets mångfald och underskönhet så finns det utrymme för alla.

Hur vore det om du lever ett liv i flöde, kan uppfatta och bli av med joocha och fylla dig med sami?

Vill du lära dig mer eller få hjälp med gammal hoocha som du fortfarande bär på?

One comment

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: