Om SkallePer

Per mediterar med Runradband

Mystiker är ett ord jag gärna använder på mig själv.

I min levnadsvandring så hämtar jag kunskap från olika terapeutiska och andliga traditioner, ett lärande som medvetet pågått under flera års tid och som jag hoppas skall fortgå i under resten av mitt liv.

Jag är 40 + i solår räknat, bor i något söder om Stockholm, Svergie.

Jag har växt upp i en miljö där andlighet, samtal om livets insida och djupa existentiella frågor fanns dynamiskt med både till högtid som till vardags.

Jag lever mitt liv med utgångspunkt för att lära mig, växa och utvecklas till att vara en hel människa. Förhoppningsvis kommer en del klokskap och visdom kan utvecklas också.  Vad vår fulla potential är vet vi inte fullt ut idag så det handlar om att utforska och växa inom sig själv och bli emotionellt självförsörjande och stabil.

Mina shamanska och andliga erfarenheter ger visdom i livet till att växa och använda mig av kraften att verka för större samklang med omgivningen. Med barndomsregressionsterapi har jag löst upp knutar från barndomen och i den Andinska Inkatraditionen har jag lärt mig att skapa harmoni och flöde inom mig själv. Jag vet alltså av egen erfarenhet att i dessa metoder finns en stor potential till personligt växande och nytt synsätt på livet.

Därför kan jag också med tillförsikt erbjuda dig vägledning och min aktiva medverkan i den process som leder till att bli en mer fullkomlig människa. Mycket av arbetet behöver du naturligtvis göra själv för att nå insikter. Jag kan visa dig vägen, slå följe med dig på den vägen och också skapa det skydd som ibland behövs för att processen skall gå vidare.

Akademiska Utbildningar och kurser

  • Psykologi i USA, “Bacheolors of Arts” med “major” i psykologi.
  • Fritidsledarutbildning på Lidingö Folkhögskola
  • 2007 Neuro Linguistic Practitioner utbildning för Anders Wallin och Ulf Lindgren, Inner Power Centre
  • 2011 Meta-States® Practitioner “Accessing Personal Genius” för Patrik Fordell, Self-Actualisation.
  • 2011 Neuro Linguistic Psykologi, Master Practitioner utbildning, Inner Power Centre i Järna för Anders Wallin och Patrik Fordell.
  • Diverse kurser i bla. konflikthantering och grupprocesser på arbetsplatser i Sverige och USA.
  • 2014 Meta-States® Practitioner “Accessing Personal Genius” för Patrik Fordell, Self-Actualisation och Anders Wallin, Inner Power Centre

Arbetserfarenheter och självutveckling

Att vårda, lyssna och ta hand om människor går som en röd tråd i de anställda arbeten jag har haft. Tonårskillar som har det jobbig i södra USA, människor i missbruk och hemlöshet, gruppboenden personligt ombud för psykiskt funktionshindrade, gamla människor som är sängliggande, barn på dagis för att nämna några exempel. Jag har själv gått igenom regressionsterapi löpande under cirka två år och samarbetar med kollegor kontinuerligt.

Andliga utbildningar och erfarenheter

Helt liv av själsresor på medvetet och omedvetet plan. Medvetet innebär att minnen finns kvar i ordinärt medvetande tillstånd. Uppväxst inom en kristen frireligiös organisation med dagligt andligt liv i samtal och bön. Var tidigt ledare inom denna organisation som jag officiellt lämnade 2001. Inka traditionen enlig Juan Nuñes del Prado, första utbildningen 2003 Kontinuerliga kurser även med Ivan Nuñes del Prado och Elisabeth Jenkins sedan 2005.

Spontan initiation av Andevärlden till att växa till det jag är ämnad att vara 2001. Växandet och Lärandet fortsätter och livet är både spännande och intressant.

Aktiv inom nätverk och organisationer inom shamanutövare och Forn Sed i Sverige 2001-2009.

Aktiv och tjänstgörande i rådet i Forn Sed Sverige

Vad tänker du om detta?