Sejd – samverka med livskraft

– att medvetet i flöde samverka med livskraft i allt och skapa livet, upprätthålla goda relationer !

Sejd utövas inom fornnordisk andlighet med myternas beskrivning av metakosmos och livet;
Världsträdet Yggdrasil, nio världar och alla väsen och krafter.
För den som vet mindre om vår nordiska mytskatt och andlighet så är det en mycket rik metafysisk värld med väldigt mycket olika väsen och Makter.

Norrön shamanism

Forna Sed och sejd bör uppfattas som sammanlänkade och deras relation är intrikat och komplex. Det går att uppfatta sejd som andlig konstform och utövare som Sedens/hedendomens mystiker. . 

Du känner säkert till shamanism med trumresa och andra utövande. Vad som är mindre känt är sejd som var trollkonst och andliga verktyg under förkristen tid i Skandinavien. Traditionen och kunskapen är idag återhämtad och inspirerad från texter och principer av trans- och extastekniker.

Som begrepp så kan man säga att sejd är trolldomsutövande i alla olika former inom ramen för den nordiska traditionen och mytologiska kosmologin. Trolldom och vår moderna uppfattning om vad det innebär varierar stort mellan utövare och ordet trolldom håller klart sin laddning i varje individ som läser ordet.Sejd är trolldomsutövande i alla olika former inom ramen av norrön tradition och mytisk kosmologi. Människor och forum på internet som pratar om sejd tänker oftast på Sejd som den form av gruppseans och sätt att spå som beskrivs i Erik Rödes saga från Grönland på 1000-talet.  Sagan beskriver att det var missväxt och jägarna nedlade inte byten, om de ens kom tillbaka från sin jakt. Som seden då var kallades en völva till bygden för att utröna vad som var felet och hur länge som dessa problem skulle vara. Det beskrivs ganska noggrant vad denna völva, som hette Thorbjörg-Lillvölva hade på sig och en hel del av vad hon gjorde, men exakt vad eller hur hon Sejdade finns inte bevarat.

Det hon gjorde var att först skåda in i livets och ödets Väv och sedan göra ändringar. Efter det så utförde hon spådomssejd och uttalade sig om de som var närvarande och som ville veta om sin framtid. Att spå är en aktiv kreativ handling.

Utövande idag så skiljer jag på Sejd och sejd för att kunna hålla isär den i grupp utövande Sejdseansen med bland annat hjällesittande och de olika formerna med annat sejdiskt utövande som har paralleller med shamanskt utövande.

Källmaterial om trolldomsutövande och språkbruket från förkristen tid påvisar att det fanns i huvudsak två olika bruk för ordet sejd. Informationen är ofta kryptisk och skrivet mest utifrån betraktat utan de detaljer som sejdfolk idag skulle vilja. Idag kan det lätt bli ganska rörigt att skilja på dessa två, seansen och utövandet som är verbformen av sejd. Språkmässigt så blir det tydligare om vi vet att på fornnordiskt tal kan man säga:

– nu skall vi sejda Sejd!

Sejd och sejden är ett mycket brett och stort ämnesområde därför väljer jag att än så länga bara kort nämna om Sejden inledningsvis. Det skall helst inte skrivas om utan utövas och läras via muntlig överföring och övningar och egna erfarenheter. Texter är i princip alltid intellektuella och det är värdefullt det med men text är alltid “frusen” och livet är dynamiskt i ständig rörelse. Så ock sejdutövandet!

Det historiska inhämtandet av sejd är av värde men skall inte ses som det samma som utövande av sejd idag i det nutida samhället. Riter eller utföranden som skedde i fordom bör anpassas till vår tids synstt men med förståelse för Makter och myter och andligt liv.  Sejdens kärna är energiarbete, andligt arbete som sker i andra dimensioner eller fält än det som våra sinnen säger är materia. Andligt(subtila energiformer) och materia(energier med mer densitet) samverkar.

Idag utövas Sejd i trance och extas för att skapa förändring och få svar på frågor, lösa problem och vara till tjänst till andra människor som efterfrågar det. Orden kan ha samband med ordet sjuda och att det är extas och förändrat medvetandetillstånd och utlevelse som sjuder eller kockar. Det är i människa som det kan ske. Det sjudande är även en metafor för att livskraft som flödar i väven. Väven/Urdsväv/Wyrd är en metaforisk bild av hur allt som finns är sammankopplat och i relation med varandra via trådar eller band som det flödar energi genom.
I väven finns alla dimensioner, heimen/världar/domäner etc och den spänner sig bortom tid och rum.
Mer om vad Sejden och sejdandet kan innehålla olika typer av utövande.

Dessa olika delar och utövande av sejden innefattar mycket mer om vad, hur och även varför. Jag anser inte att sejdkunskap skall göras tillgänglig hursomhelst och även finns det värde i att sejd lärs ut genom muntlig och på ceremoniellt sätt.

Vill du lära dig mer om sejd så får du boka en tid med mig.

 

Läs mer om Sejd i grupp

3 Responses to Sejd – samverka med livskraft

 1. Pingback: Trumresa fredag 8/3 - Skallepers webhem

 2. Anna says:

  Min nyfikenhet behöver stillas & mina kunskaper bör utvecklas känner jag ✨?✨
  Äring & Fred
  Solanna

  • Per Lundberg says:

   Ja sejdande är både spännande och kraftfullt och lekfullt samtidigt!
   Det finns så mycket att utforska inom sejd liksom livet, blir vi inte klara med, knappt när kroppen har dött heller…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *