Trumresa vad menas med det?

Som en 
vakendröm 

vad? hur? varför?

Att med trummans sång uppleva en inre värld att växa i dig själv.

Att expandera verkligheten och möta väsen och gestalter,

dig själv och andliga Vänner.

Ibland kan livet stå på ända och nya perspektiv på livet behövs hittas. Det kan komma på en trumresa.

vad?

Trummresan är ett av de grundläggande ceremonier och sätt att kontakta det av verkligheten som vi finns bortom och innanför våra sinnens “radar” eller ordinära möjlighet att uppfatta. Allmänt kallas det för Andevärlden inom den shamanism som utövas idag. 

Hugflykt eller att fara fram eller ‘astral projicera’ som det ofta kallas i andra sammanhang.

Att använda ord för att beskriva en trumresa är starkt begränsande.  Det är många fler lager och nyanser i en hugflykt. Känslor och stämningar och icke intellektuell information och erfarenheter finns med i upplevelserna. 

Precis som en dröm så är alla verbala beskrivningar begränsade. Medveten dröm är det närmaste som man kan likna trumresa eller själsresa vid. Trumresan är shamanutövarens verktyg och något som alla kan lära sig men det tar kanske ett liv att bemästra. Vare trumresa är unik i sig själv.

varför?

Många skäl till att utforska trumresan som verktyg. Människor blir beröra av trummljud. Det påminner om vår mammas hjärtslag när vi började växa i livmodern. Sedan så reflekterar trumman även det egna hjärtslagen. Ofta är vi så vana vid det så märker inte av vårt egna hjärtas vibrationer. Så klar när vi är väldigt ansträngda och hjärtat jobbar hårdare än vanligt. 
Trumman väcker också påminnelse om ModerJords puls, hennes hjärtrytm. 

Det kan vara viktigt att gå in för att få nya perspektiv.
Teman och information som förekommer: 
 
 • Medvetandetillstånd vad är det och hur styr jag det?
 • Sätt att jorda dig och släppa taget
 • Sejdisk kosmologi
 • Träna inre föreställningar
 • Kraftdjurskontakt och funktion

hur?

Några förhållningssätt eller redskap att genomföra trumresa är:

 • släppa förväntningar
 • ha en observerande attityd
 • lekfull attityd
 • fråga om hjälp och stöd
 • ett stilla inre och passionerat yttre

Trumresan görs med din egen fria vilja, kraft och intention. Villighet att lämna det ordinära livets upplevelser. Till vardags är vi oftats upptagna av sinnenas värld som fokuserar primärt på materian, på information som sinnena ger medvetandet. Det som vi kan uppfatta med våra sinnen av syn, lukt, smak och hörsel. 

Det av stort värde att kunna hantera sin egen energi och tillstånd inombords. Trumresan kan vara just till hjälp med detta. 

En trumresa med mig innebär gedigen undervisning och instruktioner samt flera längre och kortare trumresor och meditaitoner och shamanska övningar.

Information om hur det går till

Det fysiska som sker är att de som skall resa ligger ned, får en avslappningsövning och trumman börjar sjunga. Det är bara en som trummar under denna kväll. Trummandet pågår i ca 20 minuter och det ges en tydlig signal på när trummande slutar och det är dags att återvända till ordinärt medvetandetillstånd. Rituellt samtal sker sedan om vad som upplevdes.

Jag ger dig redskapen att göra detta med din egen fria vilja, kraft och intention.

En trumresa med mig innebär gedigen undervisning och instruktioner.

Min kulturella ram är främst Nordisk och Inka men även generellt shamansk/naturandlig och framför allt mänsklig.

Att grunda sig och hålla sig själv påfylld och energimässigt ren. kan du läsa om hur du lär dig genom Saminchakuy.

4 Responses to Trumresa vad menas med det?

 1. Micke/Michael Ranft says:

  Tjenare Per,
  ang trumresan på Vårdinge by som vi pratade om tidigare i veckan.
  Jag hittade inte någon mail adress till dig men hoppas det funkar den här vägen, jag vill ju som du vet vara med, jag pratade med en vän som också gärna vill vara med om det är en tid som är möjlig för henne att komma hit, eftersom det väl blir under en helg så borde det funka om hon bara får veta när i någotsånär god tid (jag skulle gärna se att även hon kommer med av flera själ).
  Skriv gärna en rad till mig, och vi lär väl även ses på byn endera dan.
  Lev väl, Micke

 2. Christoffer den tysta says:

  Bra vibe på festivalen. Syns snart igen

Vad tänker du om detta?