Sejdseans i grupp

Foto: Carl Johan Rehbinder av tavlan Storstadssejd av Lill Ljunberg.

Du känner säkert till shamanism, trumresa mm. Vad som är mindre känt är sejd som var trollkonst och andliga verktyg under förkristentid i Skandinavien. Traditionen och kunskapen är idag återhämtad och inspirerad från texter och principer av trance och extas tekniker.

En del av den Forna Seden är Sejden. Som begrepp så kan man säga att Sejd är trolldomutövande i alla olika former inom ramen för den nordiska traditionen och mytologiska kosmologin.

Människor och forum på internet som pratar om Sejden tänker oftast på Sejd som den form av gruppseans och divinatorisk metod som beskrivs i Erik Rödes saga från Grönland. När det var missväxt och jägarna nedlade inte byten, om de ens kom tillbaka från sin jakt. Som seden då var kallades en völva till bygden för att utröna vad som var felet och hur länge som dessa problem skulle vara. Det beskrivs ganska noggrant vad denna völva, som hette Thorbjörg-lillvölva hade på sig och en hel del av vad hon gjorde, men exakt vad eller hur hon Sejdade finns inte bevarat. Det hon gjorde var att ändra i livsväven som innehåller allt i livet. Genom att spå som är en aktiv kreativ handling. Det var med sång som völvan försatte sig trance och kallade på andeväsen för att utföra det som var ålagt henne att utföra.


Idag utövas Sejd i trance och exstas för att skapa förändring och få svar på frågor. Sejd utövas inom fornnordisk andlighet med myternas beskrivning av metakosmos och livet. Världsträdet Yggdrasil, nio världar och alla väsen och krafter. För den som vet mindre om detta så är detta diffust för att vår norröna metafysiska värld innehåller så väldigt mycket olika väsen och Makter.

Hur en Sejdseans går till är bäst att uppleva! Alla ord klart begränsade.

Grundläggande är att det är en person som sitter på en plattform, stol eller upphöjning som kallas hjälle och en ring med människor kring som sjunger, trummar och rör sig i extas. Gruppen som sjunger eller trummar kallas radlid.  Personen som sitter på hjällen(upphöjningen eller stolen) i mitten kallar jag gärna för völva om det är en kvinna och sejdman om det är en man.  Under sångc(och eller trummande) går den, eller flera på hjällen, i trance och med sin frisjäl reser till andra världar för att söka svar eller verka för ett syfte i ordinär tre dimensionell verklighet. De i radlid har lärt sig att kontrolera sin extas så att denna kraft sänder de till personen på hjällen. 

Detta upplägg kan sedan brukas för olika syften;

  • verka för ett syfte – verkningssejd
  • svara på frågor – spådomssejd
  • finna kunskap – kunskapssejd

Vad tänker du om detta?