Sejd – olika former

Sejd – norrön shamanska utövande

En del av den Forna Seden är Sejden. Som begrepp så kan man säga att Sejd är trolldomsutövande och magi i alla olika former inom ramen för den norrön traditionen och mytologiska kosmologin. Med norrön menas den kultur och andlighet som utövades i norden innan kristendom anlände och lämnar Samisk andlighet och kultur för sig.
Människor och forum på internet som pratar om Sejden tänker oftast på Sejd som den form av gruppseans och divinatorisk metod som beskrivs i Erik Rödes saga från Grönland. Det beskrivs ganska noggrant vad denna völva, som hette Thorbjörg-Lillvölva hade på sig och en hel del av vad hon gjorde, men exakt vad eller hur hon sejdade finns inte bevarat. En sång, vardlokkur kallades den och så oftast idag för att kalla på varderna – andarna och för att försätta völvan i trance. Denna beskrivning är det jag kallar för hjällesittning
Det Thorbjörg. Lillvölva gjorde var att ändra och skåda i Väven.

Att spå är en aktiv kreativ handling.

 

Sejden är nordisk shamanism utövad sedan urminnes tider.

Här är en förteckning på fler typer av ofta förekommande utövande som kan ingå i sejdande:

Hjällesitta
– att sitta på hjällen under en Sejdseans med en grupp människor kring och resa för att andligt utföra det syfte som är förtalat. Hjällesittande är mitt eget ord för det många andra kallar Sejd eller sejdseans.Hugflykt
– att fara fram med del av medvetandet utanför kroppen i olika världar eller dimensioner. Ofta kallas det även för trumresa och hugflykt kan göras även utan trumma varvid namnet ger bredare funktionalitet.

Fylgjadans – att extatiskt bejaka sig själv och dansa sin fylgja.  
Denna form av rörelse finns inte i källorna men utövare av sejd gör detta och det finns många lager av värde i att dansa sin fylgja.

Kuraskymmning
– att vara med skiftet i skymning mellan Dag och Natt i reflektera, grunna och meditera eller bara vara stilla i kropp och håg under denna period i dygnet.

Landskapsgång
– att vandra och möta naturen och naturens rådare på ett sejdiskt sätt, med inre varseblivning.

Trådlöpa – att kunna följa energitrådar för att utföra uppdrag och hitta svar i Urdaväven. Trådarna representerar relationer. Allt i relation med allt annat i en för ordinär syn osynlig väv. Som lyfter fram livet som en helhet och system där förändringar i mindre delar påverkar andra delar i Väven. Väven är del av både ordinärt tillstånd och drömtid.

Uteseïtta
– att sitta ute i naturen ofta på en gravhög för att få svar, kunskap och visdom från Makter eller förföräldrar.

Mindre kända former

GaldRkonst
– att sjunga och ljuda kraft för att uppnå önskat syfte. Typ av urnordisk sång och tecken magi. Ett mångfasetterat utövande. Galdrakonst inkluderar flera delar; sångteknik, poetisk form diktning ofta i galdralag Även i grafiska galdrar som krafttecken och bindrunor. Grafiska galdrar (dvs tecken) ristas i luft, på trä, på papper och många tatuerar även in dem i sin hud.

HamnskifteHamnlöpa
– att medvetet styra sin energiform och ändra sin energiform så att hamnen uppfattas annorlunda än den människa är vanligtvis.

Runkonst – allt som har med runors heliga Väsen; tecken, form och kraft, rista, ljuda, spå, sända, färga och bindrunor. Runorna kan även galas i galdr.

Bersärkeri
– att behärska och rikta kraft och vid behov aggression vid heligt syfte. Att vara helt i sitt kraftfulla görande utan betänklighet på konsekvenser.

Stenbad
– ceremoniell/rituell bastubad.

Hästa  – bli hästad
– att låta en makt, ofta Gudinna eller Gud komma in i sig själv och delvis eller till stor del ta över kropp och själ. I mediumkretsar kallas detta för fysiskt mediumskap.

6 Responses to Sejd – olika former

 1. Anette Nettan Carlsson says:

  Vart kan jag hitta mer om detta? Läste nämligen en ganska tunn bok om forn nordiska krafter fanns lite övningar som jag givetvis var tvungen att pröva. Ni nämner ett par här dock i min bok kallade s de för ngt annat. jag vill nu lära mig styra dessa då vissa utav de ni nämner är helt & hållet totalt okontrollerat hos mig.

 2. Shanti says:

  Hej! Kan man sejda själv? Jag var med i en sejd en gång, så jag vet hur det fungerar. Dock undrar jag om det går att sejda själv eller som du nämner, bli hästad. Och hur går man tillväga då? Varma hälsningar S.

  • Per Lundberg says:

   Hej Shanti,
   ja det går att sejda själv en hjällesittning som jag beskriver det görs i grupp Andra sätt att sejda själv finns absolut. Dock inte något jag beskriver så här i en kommentar. Att bli hästad kan även det gå att göra enskild men har er funktion när det görs i grupp och för en grupp. Dock inget jag rekommenderar att försöka göra utan ordentlig kunskap och erfarenhet. Det vore oansvarigt om jag gav ut den kunskapen på här. Jag har hällt kurs förut och beroende på pandeminsituationen så kan det bli kurser i framtiden.

Vad tänker du om detta?