Shamansk helande

Både inom inkatraditionen och shamanismen finns hjälp att få när vi är skadade, då vi förlorat en bit av vår helhet. Vi blir liksom fragmenterade och splittrade från den autentiskta helheten som vi är. Denna biten eller delen saknar vi och blir inte hela och helade fören den biten är tillbaka inom oss och vårt energisystem,  det är i tanke-känsla-kropp systemet som mitt fokus är primärt. Var gång vi har haft det tufft och jobbigt i livet, konflikter med människor, gräl, olyckor, oförklarliga och smärtsamma förluster eller separationer så formas den egna uppfattningen om livet, den egna personen och därmed verkligheten. Vi förlorar oss själva i händelsen och lämnar delar av sig själv på den plats där det hände. Själen blir fragmenterad, uppdelad och splittrad. Denna healing sker på subtila energi och mentala undermedvetna plan och har ofta kroppsliga effekter också.

Tillsammans kan vi hämta dessa bitar tillbaka till dig!

Inom ramen för shamanskt varande erbjuds du flera läkande processer;

  • återföra förlorade själsbitar efter skador i kropp eller själ
  • shamansk coaching för vägledning i ditt liv.
  • hämtande och skapande av kontakt med ditt  kraftdjur.
  • Integrering och återföring av själsbitar.

Själsbitar förlorar vi när vi är med om något som vi upplever som jobbig, tungt eller till och med chockande. Även då vår kropp utsätts för något som skadade den och minskar flöde och funktionalitet.

När något händer oss som vi upplever som traumatiskt, emotionellt eller fysiskt så förlorar vi en del av oss själva. Det vi förlorar är en del av vår subtila energikropp. Att återföra och låta det komma på plats igen innebär att det börjar flöda i vår helhet igen.

Jag arbetar inte “i blindo” utan uttalat sker helande på mental/energipsykologskt plan såväl som emotionellt och manifestation för fysiskt plan.

Emotionellt märks behovet inte så tydligt för vi är vana vid att det är som det är. Men när känslorna från tidigare erfarenheter i livet styr våra handlingar så behöv det gamla  förlösas och återhämta det vi förlorat.

Att återföra en själsbit innebär både att bli mer hel i sig själv men även att släppa på den självbild som jobbiga händelser har skapat.

Detta är bra att göra i brustna relationer, vid tidigare jobbiga händelser som mentalt och emotionellt försvagar dig. 

Pris och praktiskt

Jag har en glidande skala för pris eller gengåvan du ger för tiden och expertisen. Bättre att vi har ett samtal om detta när det är aktuellt. En del processer går ej att sätta en summa i siffror på och bör heller ej göras så, andra processer kan det gå med.

Under pandemiska omständigheter så möts vi via skärmar och energi.

Vad tänker du om detta?