Energipelare – Saywachakuy

 

SaywaChakuy: uppåtgående ström av levande energi

Att motta lätt energi från Pachamama, Moder Jord, och med intention och vilja skicka denna stöm eller pelare vidare.
Detta är den andra grundläggande lekar. Enligt Ayni så för vi tillbaka när vi givit. Så när du har givit Pachmama, Moder Jord, din hoocha eller tunga energi, så har du lov att be henne om sami i återgäldande gåva. Principen är liknande som i saminchakuy bara det att energin byter riktning nedifrån och upp.

Stegen är:
1. Bestäm dig för att göra saywachakuy
2. Be Pachmama att ge dig sin lätta energi, sin sami. Öppna din bubbla nedanför dina fötter.
3. Dra upp sami genom dig och din bubbla och låt den flöda uppåt, från jorden upp genom benen och fyll din bubbla med den.
4. Öppna din bubbla ovanför ditt huvud och låt samin flöda vidare upp.
5. Stanna kvar i detta tillstånd till du tycker att det räcker eller låt det flöda och ägna dig åt annat i livet.

Bilden hjälper dig att visualisera och  förnimma energilekens flöde i dig och din bubbla.

 

Vad tänker du om detta?