Upplevelse av livet

Världen är större desto djupare in vi rör oss.

Upplever vi världens många fasetter mer och mer så blir livet djupare och mer komplext.

Tankar och värderingar skapar din verklighet

I sinnet rör sig tankar och upplevelser ständigt. Känslor kommer och går. Tankar och känslor hänger samman och samman med värderingar så skapar de basen för hur vi upplever livet, vad vi gör och formar konstant den självbild och uppfattning om livet.

Ändra på tankar, ändra på känslor om de leder till situationer och tillstånd som är destruktiva för dig!

 

Naturmystik, Andlig utveckling och Andlig kontakt 

I kvant fysiken så utrycks att allt är energi och i rörelse och i naturandliga visdomsläror beskrivs livet också att vara energi som rör sig, som kummunicerar och är i relation med sig själv och sin omvärld.

Andligt perspektiv på livet finns med oss hela tiden oberoende om vi är medvetna om det. Att få en djupare kontakt med dig själv och din omvärld ger mervärde åt livet.

Comments are closed.