Ritualer i livet passager

Vi lever livet och går igenom många olika faser, från befruktningens ögonblick till dödens vandring vidare. En passage innebär en förändring från en fas till en annan en övergång helt enkelt. En övergångsrit innebär att man medvetet gör en rit eller ceremoni för att tydliggöra den övergången.

Det finns passager som har med rent fysisk förändring såsom födelse, pubertet/könsmognad och kvinnans menopaus, men andra är passager har sin grund i omständigheter av livet och relationer såsom giftermål eller skilsmässa. Det jag kallar för särvigning.
Varje passage har tre delar:  förberedelse, höjdpunkt och efterarbete.
Det är i höjdpunkten som själva riten eller ceremonin genomförs.

De två andra faserna innebär förberedelser emotionellt och fysiskt och efterbearbetningen innebär integrering och användade av det nya i livet innebär.

Vad varje övergångsrit innebär, varierar för var person. Riten gör förändringen tydligare och ökar  medvetenheten om hur livet var innan, vad som lämnas och vad det nya innebär.

De riter som jag genomför har sina rötter i Forn Sed, Naturandlighet och Shamanism.
Namnfästande och vattenösning finns belägg för från texter från förkristen nordisk Sedvänja.

Jag genomför och leder dig i varje steg, i samtal och reftlektion i alla tre delar av pasageriten.

Passageriter:

  • Befruktning – en rit att fira och glädjas åt att medvetet skapa en ny människa.
  • Födelse – Namngivande och fästande samt Knäsättning
  • Vuxensteg – att börja vandra livet som vuxen människa.
  • Vigsel – att Handfästa/vigas det som allmänt kallas för bröllop eller att gifta sig.
  • Särvigning – att medvetet genom en rit och samtal skiljas och bryta relationen.
  • Äldresteg – att ändra rytm i livet till de äldstes rytm och varande.
  • Döendets övergång – att släppa detta livet och gå vidare.
  • Begravningens rit – det rituella i att begrava eller bränna kära som har lämnat [/box]

 


Vad tänker du om detta?