Trumresa

– en resa i ditt inre –

SkallePer trummar under en kurs i sejd i Holland.

Trumresan är ett av de grundläggande ceremonier och sätt att kontakta det av verkligheten som vi finns bortom och i våra sinnens “radar” eller ordinära möjlighet att uppfatta. Allmänt kallas det för Andevärlden inom den shamanism som utövas idag.

Själsresan är in i dig själv som leder dig vidare till andra platser i det som generellt kan kallas för Andevärlden.

Jag vägleder dig genom instruktioner innan du reser eller genom en ledd trumresa i form av shamansk rådgivning för att växa och kunna leva i mer kraft. Du erbjuds tillfällen för trumresor med gedigen undervisning och instruktioner samt flera längre och kortare trumresor och meditationer och shamanska övningar.

Min kulturella ram är främst Nordisk och Inka men även generellt shamansk.

Att med trummans sång uppleva en inre värld innebär att växa i sig själv.

Att expandera verkligheten och möta väsen och gestalter,
dig själv och andliga Vänner.

En trumresa går egentligen inte att beskriva i skrift. Precis som en dröm så är alla verbala beskrivningar begränsade. Medveten dröm är det närmaste som man kan likna trumresa eller själsresa vid. Det fysiska som sker är att de som skall resa ligger ned, får en avslappningsövning och trumman börjar sjunga. Det är bara en som trummar under denna kväll. Trummandet pågår i ca 20 minuter och det ges en tydlig signal på när trummande slutar och det är dags att återvända till ordinärt medvetandetillstånd. Rituellt samtal sker sedan om vad som upplevdes.

Jag ger dig redskapen att göra detta med din egen fria vilja, kraft och intention.

En trumresa med mig innebär gedigen undervisning och instruktioner samt flera längre och kortare trumresor och meditationer och shamanska övningar. Min kulturella ram är främst Nordisk och Inka men även generellt shamansk/naturandlig och framför allt mänsklig.

I den Nordiska eller Norröna sejdutövande så kallas trumresa för hugflykt. Det vill säga att flyga med hugen, sitt medvetande.

Innan man lär sig hugflykt och att fara fram eller astral projicera som det kallas i mer new age sammanhang. Så är det av stort värde att kunna hantera sin egen energi på olika sätt. Att grunda sig och hålla sig själv ren. Dessa två lär du dig genom Saminchakuy.

Se Evenemang sidan för fler aktiviteter.

Undrar du något så vänd dig till SkallePer: info@skalleper.com eller sms/ring 0733908681

Anmälan gör du genom detta formulär

Shaman trummande vid vårdagjämning.

Vad tänker du om detta?